Zoeken

Generic filters
Exact matches only

Referentieprojecten

Interim-procesjuristen schieten regelmatig te hulp

Zoekt u een interim-procesjurist? Vijverberg levert regelmatig procesjuristen op interim-basis aan politie, gemeenten en provincies.

Gemeente tevreden over inzet procesjuristen bij (spoed)procedures op het terrein van de Wet tijdelijk huisverbod

Een gemeente krijgt te maken met (spoed)procedures in het kader van de Wet tijdelijk huisverbod en heeft deskundige juridische ondersteuning nodig.

Op 1 januari 2009 is de Wet tijdelijk huisverbod in werking getreden. Een gemeente die met de uitvoering is gestart, krijgt te maken met procedures (beroepszaken en voorlopige voorzieningen) op een nieuw rechtsgebied waar binnen de gemeente nog weinig kennis over bestaat. Daar komt nog bij dat de zaken al binnen drie dagen bij de rechter op zitting komen en dus heel snel behandeld moeten worden. Juristen van Vijverberg Interim zijn op afroep voor de gemeente beschikbaar om de procesvertegenwoordiging te verzorgen wanneer dit nodig is. Deze juristen kennen de ins en outs van de wet en volgen natuurlijk nauwgezet de laatste jurisprudentie die over deze nieuwe wet beschikbaar komt. Omdat een speciale poule van juristen is ingericht, kan op ieder moment een jurist ingezet worden.

Procesjuristen voor procedures bij reorganisatie provincie

Een provincie voert zelf een ingrijpende reorganisatie uit. Hierbij ontstaan enkele honderden herplaatsingskandidaten en worden honderden bedenkingen, bezwaarschriften, verzoeken om voorlopige voorziening en beroepen ingediend.

Vijverberg Interim levert een aantal ervaren procesjuristen die, verweerschriften opstellen en de vertegenwoordiging ter zitting bij de bezwarencommissie, de voorzieningenrechter, etc. verzorgen. Een projectleider van Vijverberg Interim coƶrdineert de werkzaamheden en bewaakt de kwaliteit en consistentie.

Snelle inzet van interim-jurist bezwaar en beroep

Door verschillende omstandigheden bestaat bij een politiekorps behoefte aan tijdelijke uitbreiding van capaciteit voor de afhandeling van disciplinaire zaken en uiteenlopende bezwaar- en beroepszaken. Vijverberg Interim levert op zeer korte termijn een interim-jurist met de gevraagde kennis van het politieambtenarenrecht.

De jurist is direct inzetbaar voor zelfstandige behandeling van zaken, waaronder het voeren van verweer in bezwaar- en (hoger) beroepzaken, het optreden als hoorambtenaar in bezwaarzaken, het adviseren over disciplinaire kwesties en het concipiƫren van (voorgenomen) besluiten en beslissingen op bezwaar.

Interim-adviseur / procesjurist voor politieregio

Als tijdelijke invulling van een vacature vraagt een middelgroot politiekorps om een direct inzetbare allround jurist. Door Vijverberg Interim wordt een ervaren adviseur aangeboden die direct een groot aantal zaken op zich neemt.

Op diverse rechtsgebieden adviseert hij de korpsleiding en procedeert hij bij de bezwarencommissie, de rechtbank, de Centrale Raad van Beroep en het ministerie van Justitie. Naast ambtenarenzaken behandelt hij zaken op het gebied van de Wet Wapens en Munitie, de Wet op de Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus en de Flora- en Faunawet. Als na verloop van tijd de vacature structureel wordt ingevuld, komt na een zorgvuldige overdracht een einde aan de opdracht.

Extra inzet procesjurist voor bezwaarbehandeling

Een politieregio schakelt een adviseur van Vijverberg Interim in om achterstanden in de behandeling van bezwaren weg te werken.

Vijverberg Interim levert een jurist die goed bekend is met politiezaken en direct aan de slag kan met het opstellen van verweerschriften en het indienen van stukken bij de bezwaaradviescommissie. Ook licht de jurist bij de hoorzittingen van de bezwaaradviescommissie het standpunt van het korps toe.

Interim-juristen voor bezwarenprocedures

Bij een politie-eenheid zijn een groot aantal bezwaarschriften ingediend tegen besluiten die genomen zijn in het kader van het landelijk loopbaanbeleid Harmonisatie Arbeidsvoorwaarden Politie tweede tranche (HAP II).

Vijverberg Interim levert op zeer korte termijn drie interim-juristen die zorg dragen voor een correcte afhandeling van de bezwaarschriften. De juristen zijn direct inzetbaar voor zelfstandige behandeling van de bezwaarzaken, waaronder het analyseren en beoordelen van de dossiers, het horen van bezwaarden, het schrijven van adviezen aan de korpschef van politie en het opstellen van concept-beslissingen op bezwaar. De opdracht is naar volle tevredenheid van de opdrachtgever door Vijverberg Interim uitgevoerd.

Inzet interim-juristen voor behandeling beroepszaken

Vanwege een groot aantal beroepschriften dat op korte termijn ter zitting behandeld wordt bij de rechtbank, zoekt een politiekorps een ervaren jurist die de behandeling van deze zaken per direct overneemt.

Vijverberg Interim biedt een jurist aan met ervaring op het gebied van reorganisaties, functiebeschrijvingen en functiewaardering. Zij zorgt ervoor dat alle dossiers en verweerschriften op tijd bij de rechtbank liggen en treedt namens de korpschef op bij de rechtbank, samen met een functiekundige. De rechtbank trekt een volledige werkdag uit voor de zittingen. De werkzaamheden worden verricht in een roerige periode, waarbij overleg op diverse lagen en met verschillende afdelingen binnen de organisatie heeft plaatsgevonden. Omdat de zaken naar tevredenheid van de opdrachtgever zijn behandeld, wordt de behandeling van de hoger beroepszaken door dezelfde jurist verzorgd en adviseert zij tevens over het vervolgtraject.

Politie tevreden over tijdelijke inzet adviseur / procesjurist

Een politieregio gaat in verband met het plotselinge vertrek van twee juristen op zoek naar een interim-jurist die snel inzetbaar is. Vijverberg Interim biedt twee geschikte kandidaten aan waar de opdrachtgever uit kan kiezen.

Beide juristen zijn op zeer korte termijn inzetbaar en hebben de gevraagde ervaring op ambtenaarrechtelijk gebied. De opdrachtgever maakt een keuze en de jurist gaat direct aan de slag. De jurist houdt zich op detacheringsbasis bezig met het voeren van verweer in bezwaar- en beroepzaken en het adviseren over disciplinaire kwesties. De opdrachtgever kan een beroep doen op andere juristen van Vijverberg Interim als voor zaken extra inzet nodig is.