Zoeken

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Privacyverklaring

Vijverberg  Interim B.V. heeft als verwerkingsverantwoordelijke oog voor uw privacy en verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Onze contactgegevens zijn:

Vijverberg Interim B.V.
Röntgenlaan 23
2719 DX  Zoetermeer

079-3631929

Inhoud privacyverklaring

In deze privacyverklaring informeren wij u over:

 • de reikwijdte van deze privacyverklaring
 • voor welke doeleinden en op welke grondslagen wij uw persoonsgegevens verwerken
 • welke persoonsgegevens wij van u verzamelen
 • wie uw persoonsgegevens ontvangen
 • hoe lang wij uw gegevens bewaren
 • wat uw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Vijverberg Interim B.V.
 • ons gebruik van cookies
 • onze contactgegevens

 

Reikwijdte privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

 

Doeleinden en grondslagen

Wanneer u ons via onze website of anderszins persoonsgegevens verstrekt, worden uw persoonsgegevens – voor zover noodzakelijk – vastgelegd voor de uitvoering van onze dienstverlening.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt:

(1) om u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten;

(2) om uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling voor een opdracht;

(3) om een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden;

(4) om een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;

(5) voor het verbeteren van de (online) dienstverlening;

(6) voor het onderhouden van contact (relatiebeheer);

(7) om te reageren op vragen, opmerkingen of klachten;

(8) voor het analyseren en optimaliseren van websitegebruik door middel van cookies;

(9) voor onze marketing, PR en relatiebeheer.

 

Wij verwerken persoonsgegevens op verschillende gronden:

1. U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden (artikel 6, eerste lid, onder a van de AVG). In dit geval vragen wij u vooraf expliciet om toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer u via onze website een contactformulier invult. U mag op ieder moment uw toestemming intrekken, maar de gegevens die tot aan het moment van intrekking zijn verwerkt blijven rechtmatig verwerkt.

2. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u  partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen (artikel 6, eerste lid, onder b van de AVG). Dit is het geval wanneer wij een opdracht gegund krijgen, afspraken maken met interimmers over het uitvoeren van een opdracht of een arbeidsovereenkomst sluiten.

3. De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die Vijverberg Interim heeft (artikel 6, eerste lid, onder c van de AVG). Van deze grond maken wij bijvoorbeeld gebruik wanneer wij gegevens moeten overleggen aan de Belastingdienst.

4. De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (artikel 6, eerste lid, onder f van de AVG). Deze belangen zijn onder meer het bieden van een zo optimaal mogelijke (online) dienstverlening, de beveiliging van onze systemen en het informeren over onze diensten en evenementen (direct marketing).

 

Welke persoonsgegevens?

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Algemene gegevens bezoekers websites

Van de bezoekers van deze website worden algemene gegevens bijgehouden, zoals de gegevens over de meest opgevraagde pagina’s van de website of onze diensten. Wij gebruiken deze informatie om onze website en daarmee onze dienstverlening te optimaliseren. Wij kijken bijvoorbeeld naar bezoekersaantallen en de duur van bezoek van de website. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens en totalen waarvoor de identiteit van de bezoeker niet van belang is.

Persoonsgegevens verstrekt via contactformulieren

Als u ons door het invullen van één van de contactformulieren op onze website vrijwillig informatie verschaft, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Met het invullen van een contactformulier geeft u Vijverberg Interim B.V. expliciet toestemming om uw persoonlijke gegevens te bewaren tot zo lang als nodig is.

 

Social media

Ook wanneer u communiceert via social media zoals ons Twitter- of LinkedIn account, ontvangen wij van u persoonsgegevens.

Verstrekking langs andere weg

U kunt uw persoonsgegevens ook langs een andere weg dan online via de website of via social media verstrekken. Bijvoorbeeld tijdens (telefoon)gesprekken of via de e-mail. Ook deze persoonsgegevens verwerken wij voor zover dat noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening.

Concreet kunnen wij in het kader van onze (online) dienstverlening de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • initialen, voornaam, achternaam
 • titulatuur
 • geslacht
 • bedrijfsnaam, functie
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • inhoud van online communicatie, waaronder c.v.’s
 • IP adres
 • browsergegevens
 • duur van uw websitebezoeken
 • klikgedrag op de website

Sollicitaties

Van sollicitanten verwerken wij vanzelfsprekend ook persoonsgegevens. Naast de gegevens die u schriftelijk en mondeling tijdens gesprekken aan ons verstrekt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

inhoud communicatie
rapportages van assessments en andere testen
door ons met uw toestemming ingewonnen referenties
beoordeling van de geschiktheid voor de functie

Verstrekking aan derden

In het kader van onze online dienstverlening en de hiervoor genoemde doeleinden maken wij gebruik van diensten van derden, zoals onze IT-beheerder, ons marketingbureau, onze websitebeheerder en Google Analytics (bekijk hier ons cookiebeleid). Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend aan daartoe bevoegde instanties als wij daar op grond van een wettelijke verplichting of een rechterlijk bevel toe verplicht zijn.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden voor commerciële, goede of ideële doeleinden.

 

Gegevens wijzigen en verwijderen

U kunt op ieder moment aangeven dat u uw gegevens bij Vijverberg Interim in wilt zien, gecorrigeerd of verwijderd wilt hebben. Dit verzoek kunt u richten aan:

Vijverberg Interim B.V.

t.a.v. de privacymedewerker
Röntgenlaan 23
2719 DX Zoetermeer
079 – 3631929

 

Verstrekking aan derden

Wij maken in het kader van onze sollicitatieprocedure gebruik van diensten van andere partijen, zoals wervings- en selectiebureaus en IT-leveranciers. Wij kunnen uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan derden als we dat wettelijk of op grond van onze beroepsregels verplicht zijn.

 

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zullen bewaard worden zolang deze nodig zijn voor de eerder genoemde doelen. Daarbij zijn wij tevens gehouden aan de wettelijke bewaarplichten.

 

Wijzigingen

Vijverberg behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, onze bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven. Onze meest actuele Privacyverklaring is te allen tijde in te zien op onze website www.vijverberginterimjuristen.nl. Deze versie is opgesteld op 1 maart 2019.