Zoeken

Generic filters
Exact matches only

Referentieprojecten

Interim-juristen omgevingsrecht met kennis en ervaring worden veelvuldig ingezet

Zoekt u een interim-jurist omgevingsrecht? Vijverberg levert regelmatig omgevingsrechtjuristen op interim-basis aan gemeenten en provincies.

Interim-jurist omgevingsrecht voor procedures op het terrein van ruimtelijke ordening

In verband met een groot aantal procedures bij de Raad van State, heeft een provincie behoefte aan een procesjurist met ruime ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening.

Vijverberg Interim levert binnen twee dagen een geschikte kandidaat. Oorspronkelijk werd ingehuurd voor één kwestie, maar uiteindelijk heeft de provincie 18 kwesties betreffende reactieve aanwijzingen van Gedeputeerde Staten door de interim-jurist laten behandelen. De provincie omschrijft de jurist als zeer plezierig in de omgang. De zaken zijn naar tevredenheid opgepakt en afgehandeld.

Vijverberg Interim levert ervaren omgevingsrecht-jurist op interim-basis aan gemeente

Vijverberg Interim levert een ervaren omgevingsrechtjurist bezwaar en beroep configuratie-instellingen. In verband met een achterstand bij de behandeling van bezwaren en beroepen heeft de gemeente Barneveld behoefte aan de inzet van een interim-jurist die van aanpakken weet. Vijverberg Interim voorziet in deze behoefte met een bekwame interim-jurist die gespecialiseerd is in het omgevingsrecht.

Zijn aanpak werkt. Na de afgesproken inhuurperiode is de werkvoorraad tot aanvaardbare proporties teruggebracht en zijn lastige handhavingskwesties behandeld. De gemeente omschrijft de jurist als collegiale en vertrouwde adviseur. Het werk is naar tevredenheid opgepakt en afgehandeld.

Senior juridisch planologisch medewerker

In verband met de voorbereiding op de omgevingswet heeft de Omgevingsdienst regio Nijmegen (ODRN) een breed inzetbare jurist nodig op het gebied van ruimtelijke ordening, die de vertegenwoordiging bij de bezwaarschriftencommissie op zich kon nemen, handhavingsbeschikkingen kan opstellen en tevens als vraagbaak kan dienen.

De opdracht verloopt naar wens en in voorkomende gevallen zal de ODRN weer een beroep doen op Vijverberg Interim.

Interim-jurist omgevingsrecht als vervanger in verband met zwangerschapsverlof

In verband met een zwangerschapsverlof heeft een gemeente behoefte aan een senior jurist omgevingsrecht. Naast het fungeren als vraagbaak voor (complexe) juridische vraagstukken, levert de jurist ook een bijdrage aan het verbeteren van de werkprocessen binnen het team, het begeleiden van ruimtelijke procedures en het project Omgevingswet.

Interim-jurist grondzaken

Voor een gemeente in Zuid-Holland levert Vijverberg Interim een interim-jurist grondzaken. De jurist is verantwoordelijk voor het strategisch inzetten van grondbeleidsinstrumenten en voor juridische aspecten van ruimtelijke- en bouwprojecten. Ook stelt de jurist (anterieure) overeenkomsten op bij complexe privaatrechtelijke zaken voor grondverwerving, – uitgifte en – exploitatie en voert hij de onderhandelingen hierover.