Zoeken

Search
Generic filters
Exact matches only

Interim-jurist vacature

Planjurist Ruimtelijke Ordening (Landelijk)

Deze vacature is reeds vervuld.Bekijk alle openstaande vacatures

Wij zijn op zoek naar een Planjurist Ruimtelijke Ordening voor een netbeheerder die actief is in Noord, -Oost- en Zuid-Nederland.  De opdracht start per 1 augustus as en heeft een looptijd van 6 maanden. Inzet bedraagt 36 tot 40 uur per week.

Functieomschrijving

Met jouw scherpe juridische blik maak je de uitbreiding van hoogspanningsstations en alles wat daar bij komt kijken mogelijk. In de planvormingsfase van projecten in Noordoost- of Zuid-Nederland bekijk jij hoe we bestemmingen het beste en snelste bouwrijp kunnen maken. Vaak komen daar complexe vraagstukken bij kijken rond de inpasbaarheid in een bestaand bestemmingsplan en de vergunningverlening. Daarbij hebben verschillende partijen in de omgeving vaak andere belangen dan de opdrachtgever. Aan jouw de taak om tot goede afspraken te komen.

Een goed voorbeeld is de uitbreiding van een station om een duurzaam initiatief of een woon- of industriegebied aan te sluiten op het elektriciteitsnetwerk. Zo’n uitbreiding stuit in sommige gevallen op weerstand in de omgeving. Jij gaat met de gemeente in gesprek om een bestemmingsplanwijziging te organiseren op basis van een haalbaarheidsstudie en een goede ruimtelijke onderbouwing. Die schrijf je zelf, of je schakelt daarvoor een adviesbureau in. Ook zet je eventuele andere noodzakelijke onderzoeken uit die bijdragen aan een succesvolle bestemmingsplanwijziging. Bijvoorbeeld op het gebied van milieu, geluid, archeologie of ecologie. Wil een gemeente een planschadeovereenkomst, dan toets jij die op redelijkheid.

Binnen al je projecten zorg je voor goede afstemming met de projectleiders en engineers. Zie je vanuit juridisch oogpunt mogelijkheden om een vergunnings- of bestemmingsproces te versnellen, bijvoorbeeld door een transformator of modulair gebouw anders te plaatsen, dan adviseer je daarover. Zo ben je in deze gevarieerde en uitdagende functie een schakel van betekenis in onze opgave in de energietransitie.

Functie-eisen

Onze opdrachtgever stelt de volgende voorwaarden aan de kandidaat:

  • wo-niveau en een diploma in staats- en bestuursrecht met specialisatie omgevingsrecht;
  • globale kennis van belangrijke disciplines binnen de ruimtelijke ordening, zoals milieu, natuur, bodem, landschappelijke, inpassing, omgevingsmanagement en participatie;
  • bij voorkeur twee jaar of meer ervaring in een soortgelijke functie.

Daarnaast sta je stevig in je schoenen en gaat graag het gesprek aan met gemeenten en provincies, en af en toe een projectontwikkelaar, om hen te overtuigen van het belang dat de opdrachtgever vertegenwoordigt en om tot goede afspraken te komen. Spelen er bezwaren met een juridische grondslag in de omgeving van een project? Dan weet je die met empathie en goed onderbouwde argumenten te tackelen. Ook kun je complexe zaken inzichtelijk maken en snel schakelen in verschillende situaties. En op eigen initiatief binnen projecten adviseren over oplossingen die vanuit juridisch oogpunt bijdragen aan een beter resultaat.

Deel deze pagina:
Print deze pagina: