Zoeken

Generic filters
Exact matches only

Interim-jurist vacature

Plaatsvervangend Hoofd Juridische Zaken & Vergunningen

Deze vacature is reeds vervuld.Bekijk alle openstaande vacatures

Heb jij managementervaring of ervaring als leidinggevende en heb je uitstekende kennis van het bestuursrecht? Voor de Kansspelautoriteit, een van onze vaste opdrachtgevers, zoeken wij een ondersteunend Hoofd JZ en Vergunningen. De opdracht is voor gemiddeld 24 uur per week, gedurende ongeveer 6 maanden, maar verlenging kan tot de mogelijkheden behoren. Standplaats is Den Haag. 

Bedrijfsprofiel

De Kansspelautoriteit (Ksa) is de onafhankelijke toezichthouder voor de naleving van een veilig en eerlijk kansspelaanbod. Als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) heeft de Ksa een unieke positie tussen overheden, aanbieders, consumenten en de maatschappij.
De Ksa informeert en beschermt consumenten en helpt kansspelverslaving voorkomen. Ze gaat daarnaast illegale kansspelen en het misbruik van kansspelen voor criminele activiteiten tegen. Het reguleren van een passend legaal aanbod is eveneens een kerntaak. Dat doet de Ksa door vergunningsaanvragen te beoordelen, toe te zien op naleving van wet- en regelgeving en handhavend op te treden. De Ksa werkt samen met andere toezichthouders, ook internationaal.
De lijnen zijn kort, de bureaucratie is zo beperkt mogelijk. De sfeer is informeel, werkplezier vindt men belangrijk en gedrevenheid wordt hoog gewaardeerd. De Ksa is sinds februari 2022 gevestigd in een nieuw kantoor in New Babylon bij station Den Haag Centraal.

Functieomschrijving

Vanwege een tijdelijke verminderde inzetbaarheid en belastbaarheid van het huidige Hoofd Juridische Zaken & Vergunningen zijn wij voor de KSA op zoek naar een interim senior jurist met bewezen managementkwaliteiten. Het gaat niet om een 100% vervanging, de P-verantwoordelijkheid blijft bij het afdelingshoofd.
De beoogde kandidaat kan en wil “mee ademen” met de aan- en afwezigheid cq belastbaarheid van het huidige afdelingshoofd. De kandidaat biedt comfort aan zowel de manager als de afdeling door de continuïteit te waarborgen op de inhoudelijke managementdossiers.

Verantwoordelijkheden van de afdeling
Juridische Zaken & Vergunningen bestaat uit twee clusters met ieder een eigen coördinator.
Juridische Zaken adviseert de RvB bij het nemen van besluiten over sancties, voert de gerechtelijke procedures en beantwoordt algemene juridische vraagstukken. Daarnaast adviseert Juridische Zaken de andere afdelingen bij het opstellen van beleidskaders/-regels en de uitvoering ervan, met als doel de juridische houdbaarheid en kwaliteit van onze besluiten te waarborgen. Juridische Zaken is tevens verantwoordelijk voor de registratie en behandeling van verzoeken om onvrijwillige inschrijving in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks).

Vergunningen adviseert de RvB over het verlenen en wijzigen van vergunningen voor alle kansspelen op grond van de vereisten in de Wet op de kansspelen en binnen de kaders van de Algemene wet bestuursrecht. Onderdeel van het werk is het uitvoeren van de a priori toetsen, die nodig zijn voor toegang tot de vergunde markt, waaronder de integriteitstoetsen. De vergunningenadministratie is hier belegd met “aan de voorkant” een loket voor het contact met kansspelaanbieders en (aanstaande) vergunninghouders over alles met betrekking tot bestaande en nieuwe vergunningen. Vergunningen is tevens verantwoordelijk voor de registratie van de vrijwillige inschrijvingen in Cruks.

Lopende zaken
In de komende periode is continuïteit belangrijk vanwege de grote hoeveelheid verwachte bezwaar- en beroepsprocedures, alsmede WOO-verzoeken, naar aanleiding van het lopende proces van vergunningverlening voor de online kansspelmarkt. Naast de inhoudelijke sturing hiervan speelt het opstellen van de werkplannen voor het komende jaar en de prioritering, die daarbij natuurlijkerwijs moet plaatsvinden. De interim kandidaat vervangt het afdelingshoofd waar nodig in alle overleggen. Hij/zij schrijft waar nodig stukken en is de vraagbaak op inhoudelijk vlak voor de coördinatoren, de medewerkers en voor de andere afdelingen.

Functie-eisen

Wensen ten aanzien van ervaring en persoonlijkheid

  • Ervaren jurist, WO, bij voorkeur op het gebied van bestuursrecht.
  • Ervaring met leidinggeven, dan wel het leiden of coördineren van complexe projecten.
  • Ervaring in een toezichtorganisatie is een pre.
  • Tactisch, praktisch en snel van begrip.
  • Een goede sociale antenne en flexibiliteit.
  • Ervaring met werken in een politiek-bestuurlijke context.
  • Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid.

In deze rol is het van belang dat de kandidaat in staat is een “stap naar voren te zetten” wanneer dat nodig is in het kader van de belastbaarheid van het huidige afdelingshoofd. Daarnaast moet de kandidaat gemakkelijk een “stapje terug kunnen zetten”, wanneer de belastbaarheid van het huidige afdelingshoofd dat toelaat. Flexibiliteit is van groot belang.

Alhoewel de verwachting is dat er gemiddeld 24 uur per week inzet nodig is, zal dit mede afhankelijk zijn van de actuele behoefte op dat moment.

Deel deze pagina:
Print deze pagina: