Zoeken

Generic filters
Exact matches only

Interim-jurist vacature

Jurist Wet natuurbescherming (senior)

Deze vacature is reeds vervuld.Bekijk alle openstaande vacatures

Ben jij een senior jurist wet natuurbescherming? Voor onze opdrachtgever in het midden van het land zoeken wij per 1 december (starten per 1 februari is mogelijk) voor 20 tot 40 uur per week een bestuurlijk juridisch adviseur. De opdracht heeft een doorlooptijd van 12 maanden, met een mogelijkheid tot 2 keer 6 maanden verlenging. 

Functieomschrijving

Het team Vergunningverlening natuur en landschap draagt zorg voor de behandeling van aanvragen om vergunningen, ontheffingen of meldingen op grond van groene wet- en regelgeving. Het team bestaat uit ongeveer dertig deskundige mensen met verschillende achtergronden en ervaring. Ecologen, vergunningverleners, juristen, beleidsmedewerkers en ondersteuners werken aan o.a. gebiedsbescherming, soortenbescherming, beheer en schadebestrijding, houtopstanden, landschap en provinciale (vaar)wegen.

In het kader van de Wet natuurbescherming, Natuurschoonwet, en de Interim Omgevingsverordening zorgt team VVN voor een goede en tijdige afhandeling van aanvragen. Om zo goed mogelijk aan te sluiten op de dagelijkse praktijk wordt het uitvoeringsbeleid binnen het team ontwikkeld en wordt er meer en meer geadviseerd in het voortraject (bij de planvorming). Het team ondersteunt ook bij het indienen van aanvragen.

Wat ga je doen?
Samen met de vier andere bestuurlijk juridisch adviseurs van het team bestrijk je de vakgebieden natuur en landschap. In eerste instantie ligt de nadruk van de werkzaamheden bij vergunningverlening in kader van gebiedsbescherming (Natura 2000-gebieden) in relatie met de ontwikkelingen op het gebied van stikstof. Een uitdagende rol in een politiek gevoelige omgeving.

Daarnaast word je belast met onderstaande werkzaamheden:

 • De besluiten die het team opstelt, worden door jou getoetst op juridische haalbaarheid en je draagt proactief bij aan het op peil houden van de kwaliteit van deze producten;
 • je verdedigt de betreffende besluitvorming tijdens bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures;
 • je neemt regelmatig deel aan bestuurlijke overleggen en adviseert het bestuur over de afhandeling van zaken;
 • je adviseert en hebt regelmatig overleg met collega’s, andere overheden en interne of externe initiatiefnemers en aanvragers van vergunningen/ontheffingen;
 • je adviseert Gedeputeerde Staten en levert een bijdrage aan het beantwoorden van vragen vanuit Provinciale Staten;
 • je levert input en ondersteuning bij beleidsvorming en implementatie van nieuwe regelgeving;
 • je volgt zowel de juridische- als de beleidsontwikkelingen en levert een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van ons uitvoeringsbeleid;
 • je zoekt binnen de kaders van wet- en regelgeving naar oplossingen om initiatieven mogelijk te maken.

Functie-eisen

Functie-eisen:

 • Je hebt een afgeronde opleiding op HBO of WO niveau;
 • je hebt (minimaal 3 jaar) ervaring met bezwaar- en (hoger) beroep in het gebied van Omgevingsrecht en/of de Wet natuurbescherming;
 • je beschikt over een ruime en actuele kennis van de bestuurlijk juridische werkzaamheden op het gebied van vergunningverlening (of handhaving). Bij voorkeur gericht op gebiedsbescherming (stikstof). Je bent de afgelopen 5 jaar werkzaam geweest in dit werkveld;
 • je beschikt over bestuurlijke sensitiviteit en omgevingsbewustzijn;
 • je werkt gestructureerd en bent resultaatgericht- en samenwerkingsgericht.
Deel deze pagina:
Print deze pagina: