Zoeken

Generic filters
Exact matches only

Interim-jurist vacature

Juridisch Adviseur Wabo Handhaving en bezwaar/beroep

Deze vacature is reeds vervuld.Bekijk alle openstaande vacatures

Ben jij thuis op het gebied van handhaving in het kader van de Wabo? Voor onze opdrachtgever, een gemeente in de Randstad, zoeken we met ingang van medio oktober een juridisch adviseur handhaving Wabo en iemand die bezwaar en beroepsprocedures kan voeren. De opdracht is voor gemiddeld 36 uur per week, gedurende een half jaar met een optie op verlenging. 

Functieomschrijving

Team
Het team waar je voor komt te werken bestaat uit twee vakteams: Areaalbeheer en Ruimtelijk Juridische Advisering. Areaalbeheer is verantwoordelijk voor het verwerken en beheren van data van de objecten die in eigendom, beheer en onderhoud zijn van de gemeente.
De juristen van ARJ leveren juridische dienstverlening aan het bestuur en binnen het cluster Ruimte. Zij verrichten verschillende werkzaamheden op het gebied van onder andere de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de Opiumwet. De werkzaamheden van de juristen van ARJ zijn verdeeld in een drietal taakvelden, te weten Handhaving, Bezwaar en Beroep en Vastgoed en Grondzaken. Het team levert zowel proactief als op verzoek informatie aan en bekleedt een signalerende, adviserende en faciliterende rol richting het management, overige teams en bestuur.

Opdracht

Als juridisch adviseur Handhaving geef je samen met collega’s juridisch advies aan het management, het bestuur en betrokken afdelingen. Je bent sparringpartner  voor je collega’s. Als breed inzetbare jurist houd je je onder andere bezig met afhandeling van complexere en politiek/bestuurlijk gevoelige handhavingszaken. Je bent verantwoordelijk voor het afhandelen van de handhavingsprocedures op het gebied van bouwen, ruimtelijke ordening, APV, bijzondere wetten en openbare orde en veiligheid. Je schrijft onder meer vooraankondigingen, voert zienswijzegesprekken, maakt handhavingsbeschikkingen (last onder dwangsom, last onder bestuursdwang, invorderingsbeschikkingen en afwijzing handhavingsverzoeken). Je behandelt en vertegenwoordigt de gemeente in bezwaar- en (hoger) beroepszaken. Je beantwoordt vragen vanuit de gemeenteraad en geeft input en ondersteuning bij beleidsvorming en implementatie van nieuwe wetgeving. Je bewaakt de juridische kwaliteit van de afdelingsproducten. Daarnaast geef je juridische ondersteuning op het gebied van handhaving aan het bestuur, management en betrokken afdelingen (Ruimte, Omgeving en Veiligheid en Inrichting en Beheer Openbare Ruimte). In de behandeling van zaakdossiers wordt integraal samengewerkt met collega´s van andere teams binnen de afdeling en andere afdelingen.

Functie-eisen

De functie eisen zijn als volgt:

  • afgeronde opleiding op WO niveau;
  • minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar binnen een overheidsorganisatie als juridisch adviseur met aandachtsgebied Wabo handhaving;
  • aantoonbare werkervaring in het afgelopen jaar met het opstellen van verweerschriften en het voeren van verweer bij bezwaarafhandeling en in beroepsprocedures;
  • minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het toepassen van mediation vaardigheden.
Deel deze pagina:
Print deze pagina: