Zoeken

Generic filters
Exact matches only

Interim-jurist vacature

Bestuursrecht jurist (senior)

Deze vacature is reeds vervuld.Bekijk alle openstaande vacatures

Voor de Inspectie Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een ervaren bestuursrecht jurist die zijn/haar ervaring wil verbreden met inspectie-ervaring in een compact maar invloedrijk team binnen een interessante omgeving. De opdracht start per 18 juli a.s. voor 36 uur per week (uren in opbouw is bespreekbaar) voor een periode van in eerste instantie 6 maanden.

Functieomschrijving

Het werkveld van de Inspectie is breed: van toezicht op de politie, reclassering, het gevangeniswezen en forensische zorg tot de vreemdelingenketen, nationale veiligheid en gecertificeerde jeugdinstellingen en cybertoezicht.
De juridisch adviseur maakt deel uit van een team van drie juristen binnen het Cluster Kennis en Kwaliteit (CKK), levert een bijdrage aan de (juridische) kwaliteit van Inspectierapporten en adviseert het MT van de Inspectie en de inspecteurs over juridische vraagstukken.

De juridisch adviseur fungeert onder meer als vraagbaak voor kwesties die zien op (actieve) openbaarmaking, de inzet van toezichtbevoegdheden en handhavingsinstrumenten, privacy- en gegevensdelingsvraagstukken en bijvoorbeeld nieuwe (wets)voorstellen die raken aan het werkveld van de Inspectie JenV. Ook behoort het behandelen van klachten en verzoeken die in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (vanaf 1 mei 2022 de Wet open overheid) worden gedaan, tot de taken. De jurist neemt deel aan in- en externe overleggen. Ook draagt hij of zij in algemene zin bij aan de verdere ontwikkeling van de juridische functie binnen de Inspectie.

Functie-eisen

Deze opdrachtgever stelt de volgende eisen aan de kandidaat:

  • afgeronde opleiding Nederlands recht met als specialisatie staat- en bestuursrecht;
  • minimaal 5 jaar ervaring als Juridisch Adviseur in een soortgelijke functie binnen de overheid;
  • aantoonbare kennis van- en werkervaring met de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)/Wet open overheid (Woo);
  • aantoonbare kennis van- en werkervaring met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG);
  • relevante werkervaring opgedaan binnen de Rijksoverheid is een pre;
  • werkervaring met toezichthouden, kennis van toezichtbevoegdheden en handhavingsinstrumenten;
  • in staat snel de kernvraag in complexe materie boven tafel te krijgen.

Daarnaast beschik je over grote deskundigheid en ruime ervaring (> 10 jaar) met complexe en bestuur- politiekgevoelige dossiers / vraagstukken op het gevraagde vakgebied. Wordt ook door anderen geconsulteerd op het terrein van expertise. Analyseert juridische vraagstukken / problemen vanuit verschillende disciplines / invalshoeken / aandachtsgebieden en legt de juiste verbanden Signaleert knelpunten, mogelijkheden en potentiële risico’s binnen het eigen aandachtsgebied en komt met alternatieve oplossingen.

En je hebt een uitstekende schrijfvaardigheid, ervaring met het opstellen van complexe juridische teksten en adviezen. Vermogen tot dejuridisering. Je hebt bij voorkeur zeer ruime kennis of ervaring in het zelfstandig voeren van bezwaarprocedures en/of beroepsprocedures. Bezit zelfstandigheid: beoordeelt de consequenties van wijzigingen in wet- en regelgeving en adviseert de opdrachtgever over werkmethoden en processen; en voert deze uit/laat deze uitvoeren. Bent zelfsturend. Contact en vertegenwoordiging: voert (strategische) voorbesprekingen met opdrachtgever over meer complexe vraagstukken op het gevraagde.

Deel deze pagina:
Print deze pagina: