Zoeken

Generic filters
Exact matches only

Interim-jurist vacature

Strategisch juridisch adviseur

Deze vacature is reeds vervuld.Bekijk alle openstaande vacatures

Voor een overheidsorganisatie in Limburg zijn wij op zoek naar een senior strategisch juridisch adviseur.

Functieomschrijving

In de rol van strategisch juridisch adviseur draag jij aantoonbaar bij aan de inperking en beheersing van juridische risico’s binnen contractbeheersing. Door de combinatie van hoogwaardige relevante juridisch-inhoudelijke kennis en een kritische blik zorg je voor scherpe en goed onderbouwde adviezen. Ervaring als juridisch adviseur binnen grote infrastructurele projecten met focus op de natte infrastructuur is essentieel. Van grote toegevoegde waarde is jouw proceservaring bij Rechtbanken en de arbitrale instituten zoals de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Door de combinatie van jouw ervaring en persoonlijkheid kun je verder kijken en breder adviseren dan alleen het juridische: het gaat om het bepalen van de juiste strategie in complexe juridische vraagstukken.

In deze opdracht ben je verantwoordelijk voor het gevraagd en ongevraagd adviseren over privaatrechtelijke juridische aspecten en vraagstukken die spelen of kunnen gaan spelen in diverse projecten en programma’s binnen deze overheidsorganisatie. Je werkt binnen een programma met meerdere projecten en integreert jouw specialistische juridische advisering binnen de projectbeheersing, het risico-, plannings-, en kwaliteitsmanagement. Jouw advisering is vanuit specialistische kennis “hands-on” en direct toepasbaar en hierbij heb je oog voor de toepassing en bruikbaarheid waarbij je verder kijkt dan alleen het juridische. Je bent een sparringpartner voor met name de contract- en projectmanager en betrekt in jouw advisering zo nodig ook politiek-bestuurlijke aspecten. Dat kun je ook want je hebt ervaring met advisering op dat niveau. Je draagt aantoonbaar bij aan het verder brengen van vraagstukken binnen de projecten van het Programma tot een breed geaccepteerde en gedragen oplossing.

Je analyseert de projecten binnen het Programma vanuit juridisch oogpunt en bepaalt zowel proactief als waar nodig reactief de juridische positie van de opdrachtgever en strategie ter beheersing van die positie. Je signaleert tijdig (dreigende) issues. Ook signaleer en analyseer je ontwikkelingen die de uitvoering van het project kunnen beïnvloeden en adviseer je daarover. Je werkt actief samen met je collega’s uit andere projectteams en disciplines en draagt bij aan een werksfeer waarin open kan worden gecommuniceerd zodat alle relevante informatie en feiten gezien en besproken kunnen worden.

Op hoofdlijnen gaat het binnen deze opdracht om de volgende werkzaamheden:

 • Privaatrechtelijke advisering en ondersteuning op project- en programmaniveau;
 • Focus op uitleg en interpretatie van contracten in relatie tot potentiële risico’s en concrete vraagstukken (waaronder geschillen met opdrachtnemers);
 • Proactief adviseren ter voorkoming van geschillen;
 • Juridische analyse van de rechtspositie van opdrachtgever in relatie tot diens opdrachtnemers, zowel in geschillen als daarbuiten, strategisch-tactisch;
 • Advisering zowel hands-on richting project- en contractmanagement, onder andere in het kader van het wijzigingenproces, mede met het oog op wat organisatiebreed geldt;
 • Betrekken van het aanbestedings- en mededingingsrecht in de advisering;
 • Opstellen van schriftelijke analyses en adviezen;
 • Geven van mondelinge, hands-on, adviezen;
 • Deelname aan besprekingen op strategisch, tactisch en operationeel niveau;
 • Begeleiden van juridische procedures indien aan de orde.

Binnen de organisatie ben je de juridisch-inhoudelijke vraagbaak voor anderen en onderhoud je een netwerk in het werkveld. Je werkt in projectteams en zorgt er voor dat het belang van een goede dossieropbouw onderkend wordt en dat afspraken worden vastgelegd. Je weet stakeholders, ondanks mogelijke belangentegenstellingen, in een vroeg stadium te beïnvloeden en te betrekken zodat projecten beheersbaar blijven. Je houdt actief contact met andere adviseurs door hen te coachen en vakinhoudelijk te begeleiden.

Je werkt aan het initiëren van innovaties en deelt actief kennis en ervaringen betreffende jouw vakgebied binnen de organisatie.

Functie-eisen

 • Je beschikt over een afgeronde wo-opleiding Rechten;
 • Je hebt juridische expertise op privaatrechtelijk vlak, met name bouw- en contractenrecht en aanbestedingsrecht;
 • Je hebt aantoonbaar minimaal 10 jaar recente ervaring op het vlak van bouw- en contractenrecht;
 • Je hebt aantoonbaar minimaal 10 jaar recente ervaring op het vlak van aanbestedingsrecht;
 • Je bent in staat om omvangrijke en complexe vraagstukken inzichtelijk en behapbaar te maken;
 • Je hebt aantoonbaar minimaal 7 jaar ervaring in het juridisch overstijgend adviseren;
 • Je hebt aantoonbaar minimaal 10 jaar ervaring met juridische advisering in programma’s en projecten met status ‘groot project’;
 • Je hebt aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring met SCB (Systeemgerichte Contract Beheersing);
 • Je hebt technische affiniteit en ervaring in samenwerking met technisch adviseurs, aantoonbaar minimaal 7 jaar;
 • Je hebt aantoonbaar minimaal 10 jaar ervaring als juridisch adviseur;
 • Je hebt aantoonbaar minimaal 7 jaar ervaring als advocaat.
Deel deze pagina:
Print deze pagina: