Zoeken

Generic filters
Exact matches only

Interim-jurist vacature

Senior Project Jurist

Deze vacature is reeds vervuld.Bekijk alle openstaande vacatures

Wij zijn op zoek naar senior project jurist voor 20 uur per week voor een overheidsorganisatie in de provincie Utrecht. De opdracht loopt van 15 mei 2020 tot en met 31 januari 2021 (met optie tot verlenging). 

Functieomschrijving

Je komt te werken binnen het team Bedrijfsvoering & Contractering (B&C) waarin circa 8 professionals actief samenwerken. Onder bedrijfsvoering wordt verstaan het faciliteren en ondersteunen van de inhoudelijke werkzaamheden op het gebied van onder meer financieel management/kostendeskundigheid, kwaliteitsmanagement, inkoop/contractmanagement, personeel en organisatie, informatievoorziening, documentenbeheer, archiefvorming, planning, risicomanagement, systems engineering, safety-management en juridische advisering.

De betreffende projectorganisatie (waar jij voor gaat werken) werkt toe naar haar décharge en de beëindiging van de Bestuursovereenkomst. Dit bevat voor een belangrijk deel juridische thema’s, waaronder het sluiten van beëindigingsovereenkomsten en het aangaan van beheerovereenkomsten met verschillende stakeholders.

Er bestaat een overzicht van alle juridische activiteiten (en eindproducten) die in de loop van 2020 met een uitloop in 2021 uitgevoerd (opgeleverd) moeten worden. Het betreft het faciliteren van het tot stand komen van de beëindigings-, beheer-, opstal- en erfpachtovereenkomsten. De senior projectjurist is verantwoordelijk voor een adequate uitvoering van deze diverse juridische activiteiten in nauwe samenwerking met betrokken stakeholders.

Waarvoor ben je verantwoordelijk

 • samenwerken met de betrokken stakeholders om te komen tot coproducties;
 • samenwerken met de financieel verantwoordelijken vanwege de financiële consequenties;
 • deelnemen aan relevante overleggen binnen en buiten de projectorganisatie;
 • opstellen, afstemmen en laten vaststellen van alle juridische tussen- en eindproducten;
 • afleggen verantwoording aan de manager Bedrijfsvoering & Contractering;
 • adviseren van de projectdirecteur over juridische vraagstukken;
 • begeleiding van het team Infra en team Materieel op het gebied van contractuele geschillen;
 • ondersteunen bij aanbestedingsprocessen;
 • bijhouden van alle overeenkomsten en borgen dat deze overeenkomsten worden beëindigd ten behoeve van de decharge van de projectorganisatie;
 • sturen op de tijdige ondertekening van alle juridische eindproducten;
 • afstemming van de juridische eindproducten met het beheer- en onderhoudsteam (team TBO).

Functie-eisen

De opdrachtgever stelt de volgende eisen aan de kandidaat:

 • afgeronde universitaire opleiding Nederlands Recht;
 • ruime ervaring (> 5 jaar) met Bestuursrecht en Contractenrecht binnen een samenwerking tussen overheden in een technische omgeving (waarbij werkervaring onderbouwd door gevalideerde kennis (met erkende certificaten / pao opleiding zoals Grotius of vergelijkbaar hoger gewaardeerd wordt dan enkel werkervaring);
 • minimaal 5 jaar ervaring of meer aantoonbare kennis van en werkervaring met infrastructurele projecten (>1 miljoen euro) in binnenstedelijk gebied;
 • meer dan 5 jaar aantoonbare en hands-on werkervaring met het vastgesteld krijgen van besluitvorming in een breed krachtenveld met een grote bestuurlijke component;
 • ruime ervaring (>5 jaar) als juridisch adviseur in een technische omgeving in een samenwerking tussen overheden (waarin processen van implementatie, decharge, nazorg en borging centraal stonden);
 • ruime ervaring als adviserend jurist in samenwerkingsvraagstukken tussen overheden;
 • je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke rol binnen een soortgelijke opdracht.
Deel deze pagina:
Print deze pagina: