Zoeken

Generic filters
Exact matches only

Interim-jurist vacature

Senior Jurist Schade en Bezwaar en Beroep

Deze vacature is reeds vervuld.Bekijk alle openstaande vacatures

Voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) zijn wij per 1 april a.s. op zoek naar een senior Jurist voor de duur van 12 maanden (met optie tot 2 x 6 maanden verlenging). Er is sprake van hybride werken. 

Functieomschrijving

Als je werkt bij de afdeling BJZS sta je midden in de besluitvorming door het IMG. Het gaat om het besluiten op verzoeken om schadevergoeding voor fysieke schade aan gebouwen, voor schade vanwege waardedaling van huizen en om immateriële schade. Daarnaast zorgt de afdeling voor een (goede) bestuurlijke en juridische advisering van het bestuur en de organisatie. Dat kan bijvoorbeeld gaan om het verbeteren van huidige schaderegelingen en processen of het meedenken over nieuwe regelingen of om advisering in concrete dossiers. Daarmee is de afdeling het kenniscentrum voor alle juridische en bestuurlijke aspecten waarmee het IMG te maken heeft. Als je daar samen met zo’n 180 collega’s aan gaat bijdragen, kan dat op verschillende manieren.

De teams Fysieke Schade Regulier en Complex zorgen ervoor dat de aanvrager een schadevergoeding krijgt van fysieke schade aan gebouwen die toe te rekenen valt aan de mijnbouwactiviteiten. Dit kan gaan om een vaste vergoeding van € 5000 of een maatwerkprocedure waarbij een onafhankelijke deskundige de schade beoordeelt.
Als een aanvrager een zienswijze heeft ingediend op het rapport van de deskundige, dan kijkt de juridisch specialist daar goed naar en bepaalt of de zienswijze terechte kritiekpunten bevat. Met een helder en toegankelijk besluit waarin het advies van de onafhankelijke deskundige een belangrijke rol speelt, zorgt de afdeling voor de laatste stap in de keten van zorgvuldige schadeafhandeling. Mocht een aanvrager zich toch niet kunnen vinden in een besluit, dan staat het team Bezwaar & Beroep klaar om er nog eens goed naar te kijken en zo nodig een extra advies te vragen aan de deskundige. Voor het vergoeden van schade die is ontstaan door de waardedaling van huizen in het aardbevingsgebied en voor het vergoeden van immateriële schade, heeft het IMG beleid ontwikkeld om de schades rechtvaardig, ruimhartig en tijdig af te handelen. Het team Waardedaling & Immaterieel neemt deze besluiten. Binnen BJZS is er een team Waardedaling & Immaterieel. Als senior jurist kom je te werken in dit team. 

Jouw primaire taken zijn:

 • het uitwerken en inrichten van de afhandeling van schade in de vorm van immateriële schade;
 • het inhoudelijk behandelen van complexe verzoeken tot toekenning van die schade;
 • het behandelen van complexe bezwaar en beroep op het vlak van immateriële schade;
 • juridisch houdbare besluiten nemen op aanvragen om schadevergoeding;
 • werken ten behoeve van de primaire processen of in de rechtsbeschermingsprocessen;
 • adviseren van bestuur van IMG over de juridische dimensie van schademeldingen op met name het vlak van immateriële schade;
 • behandelen van complexe aanvragen voor schadevergoeding, in beginsel op het vlak van immateriële schade;
 • juridisch adviseren van afdelingen die zijn betrokken bij de afhandeling van verzoeken om schadevergoeding voor primair immateriële schade;
 • opstellen van interne gedragslijnen met betrekking tot de afhandeling van verzoeken;
 • inrichten van het bezwaarproces, zoals het opstellen van modellen;
 • behandelen van complexe bezwaren en beroepen;
 • coördinerende werkzaamheden;
 • voorts zul je coördinerende werkzaamheden voor het team Waardedaling & Immaterieel, maar ook voor andere werkzaamheden die coördinatie behoeven;
 • coördineren op zowel inhoudelijk vlak als aanspreekpunt met autoriteit;
 • inhoudelijk adviseur voor de teammanager en de afdelingsmanager BJZS;
 • overleggen met commissieleden over bestuurlijk-juridische vraagstukken. 

Functie-eisen

Onze opdrachtgever stelt de volgende eisen aan de kandidaat: 

 • afgeronde WO opleiding Nederlands Recht;
 • ervaring binnen de overheid als advocaat of jurist;
 • goede en actuele kennis van het bestuurs- en procesrecht, in het bijzonder van de schadevergoedingsprocedure;
 • affiniteit met vraagstukken rondom immateriële schade, en kennis van de werking van een bezwaarprocedure;
 • kennis van relevante wet- en regelgeving, zoals het bestuursprocesrecht (Awb);
 • ruime kennis en vaardigheden met relevante ICT-systemen;
 • resultaatgericht en oog voor de mensen voor wie je het doet;
Deel deze pagina:
Print deze pagina: