Zoeken

Search
Generic filters
Exact matches only

Interim-jurist vacature

Senior Jurist Handhaving/ Coördinator

Deze vacature is reeds vervuld.Bekijk alle openstaande vacatures

Ben jij een Senior Jurist Handhaving met leidinggevende ervaring? Ben jij per medio oktober, 32-36 uur per week voor ca. 6 maanden beschikbaar? Dan zijn wij op zoek naar jou! De opdrachtgever is een gemeente in het midden van het land. 

Functieomschrijving

De functie maakt onderdeel uit van het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), cluster Toezicht en Handhaving. Het team VTH houdt zich in hoofdzaak bezig met handhaving, toezicht en vergunningverlening in de fysieke leefomgeving, inclusief het toezicht op de buitenruimte (boa’s), totaal ca.45 mensen. Als coördinator Toezicht en Handhaving stuur je functioneel het cluster Toezicht en Handhaving aan. Dit cluster bestaat uit toezichthouders, juristen en boa’s. Het cluster telt grofweg 20 fte.

Opdracht als coördinator Toezicht en handhaving:

 • Je voert individuele voortgangsgesprekken met alle leden van het cluster en je levert een bijdrage aan het teamjaarplan 2022
 • Je bent het eerste aanspreekpunt en ziet toe op een goede uitvoering van de werkzaamheden. Zo zorg je voor de planning en verdeling van het werk en bewaak je de kwaliteit van en doorlooptijd van (handhavings)dossiers.
 • Je bent de vraagbaak voor de medewerkers.
 • Je overlegt direct met de verantwoordelijke portefeuillehouder.
 • Als coördinator val je onder de teammanager.
 • Je stemt werkzaamheden op het vlak van Toezicht en Handhaving integraal af binnen de gemeentelijke organisatie en met ketenpartners.
 • Je weet vanuit jouw coördinerende rol kwaliteiten van anderen te benoemen en te gebruiken.
 • Je betrekt als leidinggevende medewerkers bij besluitvormingsprocessen, hebt oog voor het proces en het draagvlak dat nodig is voor besluiten en veranderingen.
 • Je merkt fouten en onnauwkeurigheden in de beschikbare informatie op, met het oog op het aanbrengen van correcties.
 • Je weet snelheid met nauwkeurigheid te combineren.
 • Je bent in staat om gemaakte afspraken zo met elkaar vast te leggen dat iedereen weet waar hij/zij aan toe is.
 • Je houdt je aan gemaakte afspraken en stelt het op prijs dat anderen zich hier ook aan houden.
 • Je spreekt anderen aan op de gemaakte afspraken
 • Je zorgt ervoor dat alle relevante partijen op de hoogte zijn van elkaars activiteiten of van een bepaalde situatie.
 • Je stemt wetten, bepalingen en/of technische gegevens af met betrokkenen.
 • Je drukt je helder uit en vraagt voortdurend na of anderen daar iets aan toe te voegen hebben.
 • Je moedigt anderen aan om samen te werken, hun ideeën te uiten en bij te dragen aan het gemeenschappelijk resultaat.

Opdracht Senior jurist handhaving:

 • Je verzorgt, bewaakt en coördineert de ingekomen handhavingszaken en je bent verantwoordelijk voor de afdoening van voornamelijk complexe handhavingsacties op het gebied van de Wabo, APV en Bijzondere Wetten. Je fungeert daarbij als vakinhoudelijk aanspreekpunt.
 • Je verricht op integrale wijze handhavingstaken in voornamelijk complexe aangelegenheden door uitvoering te geven aan het zgn. drie stappenplan. Je beoordeelt constateringsrapporten over diverse overtredingen.
 • Je levert vakinhoudelijke ondersteuning bij de vertegenwoordiging van de gemeente in rechte, draag je bij aan de ontwikkeling en evaluatie van het toezicht- en handhavingsbeleid en vertegenwoordig je het team in projectverband.
 • Je houdt rekening met wetgeving, gemeenschappelijke belangen en mogelijkheden.
 • Je maakt integrale afwegingen, bekijkt wat relevant is en legt dat voor aan besluitvormend kader.
 • Je bent in staat toelichting te geven indien er vragen zijn over wat de verwachtingen waren en kan verhelderen wat geleverd is en wat niet.
 • Je blijft correct en integer handelen in situaties van grote externe druk van anderen.
 • Je weet op een flexibele, maar zorgvuldige, objectieve en correcte wijze om te gaan met bestaande regels en procedures wanneer de situatie dit vereist.
 • Je handelt consequent; neemt in gelijkwaardige omstandigheden, gelijkwaardige standpunten in/ houding aan.
 • Je bereidt gesprekken voor, zorgt dat hij/zij het doel en de gewenste aanpak kan aangeven.
 • Je voert gesprekken zodanig dat het beoogde resultaat of effectieve wijze wordt bereikt en bent in staat mondeling op een heldere manier met anderen informatie uit te wisselen.
 • Je luistert, toont aan in gesprekken de verbale en non-verbale informatie opgepakt te hebben.

Functie-eisen

Onze opdrachtgever stelt de navolgende eisen aan de kandidaat:

 • Een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau;
 • Aantoonbare werkervaring uit de afgelopen 5 jaar als handhavingsjurist in het fysieke domein;
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring uit de afgelopen 5 jaar als leidinggevende;
 • Aantoonbare kennis van de WABO, APV en Bijzondere wetten.

Competenties

 • Analytisch sterk, het vermogen om complexe situaties snel en volledig in beeld te brengen;
 • Je bent een zelfstandige teamspeler, een netwerker, representatief en beschikt over goede communicatieve en leidinggevende vaardigheden.
 • Politiek sensitiviteit en een hoog ontwikkeld omgevingsbewustzijn.
 • Je bent de spin in het web bij de afhandeling van de aangevraagde handhavingszaken. Je schakelt makkelijk tussen de verschillende werkvelden en schrikt niet van een volle werklijst.
 • Je werkt en denkt integraal en beschikt over gevoel voor ambtelijke, politieke en bestuurlijke verhoudingen.
 • Je kunt omgaan met conflictsituaties, stelt grenzen maar blijft klantvriendelijk.
 • Helder en krachtig communiceren/adviseren, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Vermogen om over de grenzen van het eigen vakgebied te kijken en actief de samenwerking opzoeken;
 • Verantwoordelijkheid;
 • Je vindt het leuk en verstaat de kunst om de (plaatselijke) regelgeving naar ‘de geest van de wet’ te interpreteren door het maken van zorgvuldige afwegingen tussen de regelgeving, het beoogde doel en het maatschappelijke als ook het politieke draagvlak.
Deel deze pagina:
Print deze pagina: