Zoeken

Generic filters
Exact matches only

Interim-jurist vacature

Projectleider / Jurist Mandaatregeling

Deze vacature is reeds vervuld.Bekijk alle openstaande vacatures

Ben jij een projectleider en ervaren met het opstellen van mandaatregelingen? 
Voor onze directe opdrachtgever, een gemeente gelegen in de provincie Zuid-Holland, zoeken wij een jurist / projectleider die beschikbaar is per medio februari / begin maart, voor een periode van ongeveer drie maanden. 

Functieomschrijving

In verband met een organisatieontwikkeling is de afdelingsstructuur gewijzigd, waardoor het noodzakelijk is om de mandaatregeling te herzien. Hierbij is de wens geformuleerd om een zogenaamd omgekeerd mandaat in te voeren. Deze werkwijze heeft als uitgangspunt dat alle bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie zijn gemandateerd, tenzij de bevoegdheid expliciet wordt voorbehouden aan een ander bestuurlijk of leidinggevend niveau. Dit heeft tot gevolg dat alleen besluiten die op een hoger niveau moeten blijven, in het omgekeerde mandaatbesluit worden benoemd. Het mandaatbesluit zal bestaan uit de volgende onderdelen:

 • het mandaatbesluit zelf (hier staan o.a. definities, restricties, vervangingsregeling, wijze van ondertekeningen etc.);
 • bijlagen bij het mandaatbesluit;
 • toelichting op het mandaatbesluit;
 • budgethoudersregeling.

Om te komen tot de inhoud van het besluit en de bijlagen moeten er ook gesprekken gevoerd worden met de verschillende stakeholders. Ook eerder genomen mandaatbesluiten moeten worden geïnventariseerd en verwerkt (er is al een globaal overzicht opgesteld). Naast het schrijven van de stukken, verwachten wij dat de projectleider een duidelijke adviesrol vervult.

De projectleider voert de acties in de uitvoerende fase uit en zorgt er voor dat deze fase zo efficiënt mogelijk wordt doorlopen. Het opstellen van de noodzakelijke adviesstukken aan het bestuur en eventueel de ondernemingsraad maken hier onderdeel van uit.

Functie-eisen

De opdrachtgever stelt de volgende eisen aan de kandidaat:

 • werkervaring als projectleider;
 • uitstekende kennis op het gebied van mandaat, delegatie en attributie;
 • ervaring met het opstellen van bestuursbesluiten en adviesstukken;
 • kennis van de organisatiestructuur van een gemeente is een must;
 • ervaren in het voeren van overleggen en het geven van advies;
 • kan makkelijk verbanden leggen tussen de verschillende onderdelen van een organisatie;
 • kan goed zelfstandig uit de voeten, maar is ook goed in zaken afstemmen met het juridisch team.
Deel deze pagina:
Print deze pagina: