Zoeken

Generic filters
Exact matches only

Interim-jurist vacature

Projectjurist Interventies Glastuinbouw

Deze vacature is reeds vervuld.Bekijk alle openstaande vacatures

Ben jij een projectjurist, met zeer goede kennis van complexe handhavingstrajecten en ben je daarnaast goed bekend met de Wet bodemsanering en het Activiteitenbesluit milieubeheer? Mogelijk is dit een uitdagend project voor jou! Onze opdrachtgever in de randstad zoekt een juridisch adviseur voor 20 uur per week, voor in ieder geval een half jaar. Verlenging behoort tot de opties. 

Functieomschrijving

De waterkwaliteit in het beheergebied van onze opdrachtgever blijft achter bij de KRW-doelen (Kaderrichtlijn Water). Ondanks dat de waterkwaliteit in het afgelopen decennium zienderogen is verbeterd, worden in delen van het beheergebied concentraties van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen gemeten die vaak en ver boven de toegestane norm liggen. De glastuinbouw is in deze gebieden een belangrijk bron.
Erop gelet dat er een flinke reductie van emissies nodig is en binnen het project Gebiedsgerichte aanpak in de afgelopen 7-8 jaar samen met de sector alle bekende directe lozingsroutes naar het oppervlaktewater zijn gesaneerd, heeft in de periode april – november een herijking van de effectiviteit van de inzet op emissiebeperking in de glastuinbouw plaatsgevonden.

Een van de interventiespeerpunten voor de KRW-periode 2022-2027 die hieruit is gekomen, is het versterken van de handhaving om niet toegestane emissies door de glastuinbouw naar oppervlaktewater verder te voorkomen. In deze aanpak wordt ingezet op de wens van het algemeen bestuur voor het bereiken van gedragsverandering via repressie.
Onderzocht wordt of de kans dat bij een overtreding een boete volgt, kan worden vergroot, vervolgens boetes kunnen worden opgelegd die voldoende afschrikwekkend zijn en kosten op overtreders kunnen worden verhaald. Dit resulteert in een actieplan.

Er ligt een opdracht voor een projectgroep om aan de slag te gaan met:
 1. Juridische uitwerking handhaven op zorgplicht (opleveren product).
 2. Beschouwing handhavingsmatrix in relatie tot emissies glastuinbouw.
 3. Opstellen actieplan.
In deze functie lever je de juridische bijdrage aan bovengenoemde opdracht. Je gaat daarbij aan de slag met diverse werkzaamheden. Deze voer je zelfstandig uit, onder aansturing van een projectleider (1 en 2), en/of je levert hier aan een bijdrage (3). Om vanaf 2023 operationeel te zijn, moet de opdracht in Q3 van 2022 zijn afgerond – om in de rest van het jaar voldoende tijd te hebben om gerelateerde werkprocessen en communicatie af te stemmen.

De omschrijving hierboven is beknopt. Voor verdere informatie en een toelichting betreffende de werkzaamheden onder punt 1, 2 en 3, kun je contact met ons opnemen. 
 

Functie-eisen

De opdrachtgever stelt minimaal de volgende eisen:
 • WO-diploma in de richting van Nederlands Recht.
 • Minimaal vijf  jaar aantoonbare werkervaring als jurist op het gebied van handhavingsvraagstukken.
 • Minimaal vijf  jaar aantoonbare werkervaring als jurist op het gebied van de Wet bodembescherming en Activiteitenbesluit milieubeheer.
 • Ervaring met betrekking tot advisering omtrent de zorgplicht. 

Daarnaast bezit je de volgende competenties:

 • analytisch vermogen;
 • samenwerkingsvermogen;
 • oplossingsgerichtheid;
 • organisatie sensitiviteit.
Deel deze pagina:
Print deze pagina: