Zoeken

Generic filters
Exact matches only

Interim-jurist vacature

Kwartiermaker/Jurist Implementatie Goed Verhuurderschap

Deze vacature is reeds vervuld.Bekijk alle openstaande vacatures

Wij zoeken een Kwartiermaker/Jurist voor de implementatie Goed Verhuurderschap.  De opdrachtgever is een gemeente in Zuid-Holland en de opdracht heeft een looptijd van 12 maanden met een inspanning van 16 uur per week. De gewenste startdatum is 15 mei aanstaande.  

Functieomschrijving

De afdeling Integrale Veiligheid houdt zich bezig met vergunningen, handhaving, horeca en evenementen en veiligheid. De afdeling bestaat o.m. uit het Team Veiligheid en Crisisbeheersing en het team Toezicht en Handhaving. Veiligheid en een prettige betaalbare woning is een van de speerpunten van het gemeentelijk beleid. Waar nodig wordt de samenwerking met andere beleidsteams opgezocht zoals de afdeling Wonen. Binnen het team Toezicht en Handhaving zijn twee interventieteams werkzaam. Het interventieteam ondermijning en het interventieteam woonoverlast. Het interventieteam woonoverlast is in 2020 gestart met de pilot APV verhuurdersvergunning. Deze pilot heeft als voorloper gediend voor Wet Goed Verhuurderschap die naar verwachting 1 juli 2023 in werking treedt. 

De Wet Goed Verhuurderschap gaat bestaan uit drie onderdelen:

 • landelijke uniforme regels van Goed Verhuurderschap;
 • meldpunt Goed Verhuurderschap;
 • mogelijkheid voor de raad tot het aanwijzen van gebieden of doelgroepen (bv huisvesting arbeidsmigranten) als verhuurdersvergunningplichtig.

De kwartiermaker is verantwoordelijk voor het implementeren van de Wet Goed Verhuurschap. Hierbij zal jij nauw samenwerken met de senior beleidsadviseur Wonen, Regisseur woonoverlast en handhavingsjurist van de gemeente. 

De volgende taken moeten in ieder geval worden volbracht:

 • implementeren van de toezicht en handhaving op de landelijke regels van de Wet Goed Verhuurderschap in de betrokken teams;
 • aansluiten bij regionale en landelijke overleggen tbv de Wet Goed Verhuurderschap;
 • implementeren van het meldpunt;
 • opstellen en uitrollen van een communicatieplan;
 • strategie bepalen voor het overhevelen van de het huidige instrument naar de Wet Goed Verhuurderschap;
 • opstellen verordening.
   

Functie-eisen

Voor bovengenoemde werkzaamheden zijn wij op zoek naar een kwartiermaker die aantoonbaar ervaring heeft in een politiek bestuurlijke organisatie, met het bestuursrecht, de Huisvestingswet en met gemeentelijke verordeningen. Je dient daadkrachtig te zijn en niet bang om in het ‘grijze’ gebied te opereren. Verder dien je zelfstandig, verbindend en flexibel te zijn. Juridische kennis/ achtergrond is een pré.

Verder zoeken wij de ervaring en de bestuurlijke sensitiviteit om af te stemmen met de portefeuillehouder en/of  het bestuur, uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden, goede communicatieve vaardigheden en een groot probleemoplossend vermogen.

 

Deel deze pagina:
Print deze pagina: