Zoeken

Generic filters
Exact matches only

Interim-jurist vacature

Jurist Waterwet en Waterschapsrecht

Als samenwerkingspartner van diverse waterschappen, zoeken wij met regelmaat juristen met kennis van de Waterwet en het Waterschaprsrecht. De omvang en doorlooptijd van de opdrachten kan variëren, evenals de locatie van onze opdrachtgevers. 

Functieomschrijving

De werkzaamheden van de (senior) juridisch adviseur bestaan uit ondersteuning/advisering aan het primaire proces van de organisatie in brede zin.
De adviesrol heeft, afhankelijk van de concrete situatie, betrekking op:

 • het waterwetinstrumentarium;
 • gebiedsontwikkeling;
 • grondzaken;
 • vergunningverlening;
 • handhaving;
 • afhandeling aansprakelijkstellingen;
 • opstellen overeenkomsten; 
 • privacy;
 • procesvertegenwoordiging in juridische procedures. 

Juridisch adviseurs kunnen ook participeren in grote projecten, zij worden als ‘projectjurist’ ingezet in het totale proces van bijvoorbeeld ruimtelijke planvorming, via projectrealisatie tot het in beheer nemen van de waterstaatswerken die zijn gerealiseerd.

 

Functie-eisen

De juridisch adviseur beschikt over de volgende kennis en vaardigheden:

 • Inhoudelijk brede kennis van de volgende rechtsgebieden: Waterschapsrecht, Waterwet, Algemene wet bestuursrecht, burgerlijk recht (overeenkomstenrecht, overheidsaansprakelijkheid) Aangevuld met specialistische kennis op een of enkele van de volgende kennis/rechtsgebieden: vastgoed, vergunningverlening en handhaving, omgevingsrecht, aanbestedingsrecht, subsidies en staatssteun, etc.

Afhankelijk van de vraag ervaring met:

 • grondverwerving, vastgoed en grondzaken;
 • handhaving: bestuursrechtelijk en strafrechtelijk;
 • vergunningverlening: Waterwet, omgevingsrecht;
 • procesvertegenwoordiging in procedures bij bezwaarschriftencommissie, adviescommissie nadeelcompensatie, bestuursrechter en Raad van State;
 • Waterschapswet, besturing, besluitvorming, samenwerking met andere partijen (publiek- en privaatrechtelijk samenwerking, e.a.);
 • ondersteuning in projecten: projectplannen, (samenwerkings)overeenkomsten, advisering over afhandeling van schades en noodzakelijke vergunningen;
 • ondersteuning bij voorbereiding van beleid op zeer uiteenlopende terreinen;
 • aanbestedingsrecht, staatssteun, overheid en markt;
 • advisering over KRW, Waterwet, Keur, legger, onderhoudsplichten;
 • secretaris bezwaarschriftencommissie/klachtencommissie/adviescommissie nadeelcompensatie.

Reageren

Heb je interesse in een opdracht bij een waterschap of hoogheemraadschap, neem dan contact met ons op!

Solliciteer
Deel deze pagina:
Print deze pagina: