Zoeken

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Interim-jurist vacature

Jurist Wet natuurbescherming (senior)

Deze vacature is reeds vervuld.Bekijk alle openstaande vacatures

Voor onze opdrachtgever in de provincie Utrecht, zoeken wij met ingang van 8 oktober a.s. een senior jurist met ruime kennis van de Wet natuurbescherming. De inzet bedraagt 24 tot 32 uur per week, voor de duur van 6 maanden (met optie op verlenging). 

Functieomschrijving

Aard van de opdracht?
Deze opdracht heeft in eerste instantie tot doel om op korte termijn en voor een periode van een half jaar het huidige gat binnen het team op het vlak van juridische advisering te ondervangen. Gezien de aard en omvang van het dossier bestaat de mogelijkheid dat deze opdracht verdere verlengingen kent, maar zal dit op basis van de ontwikkelingen binnen het dossier en het functioneren nader beoordeeld worden. 

In de functie van senior juridisch adviseur ben jij het eerste aanspreekpunt voor de betreffende unit "Expertiseteam Stikstof en Natura 2000" met betrekking tot juridische advisering. Hierbij kan de vraagstelling vanuit de verschillende deelthema’s komen en is jouw rol om ook pro actief het belang van tijdige juridische betrokkenheid te borgen. In het bijzonder kan je denken aan juridische vraagstukken die zich voordoen op het vlak van vergunningverlening, toezicht en handhaving, maar ook bij de (door)ontwikkeling van het rekeninstrument AERIUS en op het raakvlak met de meer beleidsmatige vraagstukken op dit dossier. Daarnaast vorm je de zgn. backoffice voor het landelijke Informatiepunt Stikstof en Natura 2000 dat hier is ondergebracht. Het betreft daarbij de meer specialistische juridische vragen.  

Naast voor het team zelf, voorzie je ook in advisering op deze onderwerpen ter ondersteuning van de Interprovinciale programmaorganisatie stikstof (IPS). In het bijzonder heb je daarbij de rol als voorzitter van de provincie brede juridische werkgroep en ligt daar een organisatorische opgave om deze goed aan te laten sluiten bij de te onderscheiden opgaven binnen de IPS de om juridische advisering vragen. Hier ligt zowel een positioneringsvraagstuk, als een uitdaging om deze in organisatorische zin verder vorm te geven. Dit zal in nauwe afstemming zijn met de 6 thematrekkers binnen de IPS, die onder aansturing van de programmamanager invulling geven aan de diverse (beleids)opgaven binnen het dossier. Meer specifiek zal daarnaast jouw opdracht zijn om met de werkgroep overzicht te krijgen en houden omtrent de lopende en komende bezwaren en beroepen en hierin signalerend te zijn richting de IPS. Hierbij werk je nauw samen met de diverse juridische adviseurs.

Daarnaast fungeer je als sparringspartner voor de twee juridische adviseurs die deel uitmaken van het IPS programmateam en werkzaam zijn voor IPO. Zij staan primair aan de lat voor de meer beleidsmatige juridische advisering, waarbij jij voor hen als sparringspartner fungeert en zo nodig de doorvertaling maakt richting uitvoeringspraktijk.

Resumerend ziet de functie van senior juridisch adviseur er intern als volgt uit:

 • je bent dé deskundige op het gebied van de juridische kaders van Stikstof en Natura 2000 en ondersteunt daarmee o.m. het Themateam AERIUS;
 • je fungeert als backoffice voor het informatiepunt ten aanzien van juridische vragen van gebruikers en bent verantwoordelijk voor de juridische kwaliteit van de producten en diensten van de unit;
 • je bent sparringpartner voor collega’s en management op juridisch gebied;
 • je signaleert kansen om de dienstverlening van de unit te verbeteren.

Zo ziet de functie van senior juridisch adviseur er extern eruit:

 • je organiseert de samenwerking tussen de provincies rond juridische afstemming en advisering bij onder meer vergunningverlening, bezwaar- en beroepszaken en bredere advisering aan de Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof (IPS).  Hiermee draag je zorg voor een goede inbreng van de juridisch kennis binnen provincies in het kader van de opgaven en projecten binnen de IPS;
 • je werkt nauw samen met de twee juristen die vanuit IPO de meer strategische en beleidsadvisering voor hun rekening nemen en fungeert voor hen als sparringspartner;
 • je adviseert aan de provincies omtrent de inhoud van regelgeving, jurisprudentie, de nieuwe (beleids)aanpak en over de kwaliteit van de uitvoering van die aanpak;
 • je stemt met de juristen van provincies en Rijk af over ontwikkelingen op het gebied van juridische aspecten van Natura 2000 en in het bijzonder het stikstof dossier;
 • je verzorgt voorlichtingen en presentaties voor provincies of hun partners.

Kortom je hebt een adviserende en coördinerende rol op het raakvlak tussen uitvoering en beleid in een dossier dat politiek-bestuurlijk volop in beweging is.

Functie-eisen

De kandidaat dient over de volgende kennis te beschikken (knock-out eisen): 

 • afgeronde juridische opleiding op WO-niveau;
 • minimaal 5 jaar ervaring als senior juridisch adviseur in een complexe interbestuurlijke omgeving;
 • minimaal 5 jaar ervaring met advisering als senior juridisch adviseur op het vlak van de Wet natuurbescherming;
 • aantoonbare werkervaring met juridische advisering op het vlak van vergunningverlening, toezicht en handhaving als senior adviseur;
 • aantoonbare ervaring met het organiseren en begeleiden van samenwerking tussen juristen;
 • aantoonbare ervaring met juridische advisering aan decentrale overheden, dan wel de Rijksoverheid;
 • aantoonbare ervaring met juridische advisering op het stikstofdossier.
Deel deze pagina:
Print deze pagina: