Zoeken

Generic filters
Exact matches only

Interim-jurist vacature

Interimmanager / Afdelingshoofd Sociaal Domein

Deze vacature is reeds vervuld.Bekijk alle openstaande vacatures

Ben jij een Interim Manager met kennis van het Sociaal Domein? Voor onze opdrachtgever, een gemeente in de Randstad, zijn wij op zoek naar een stevige interimmanager, voor gemiddeld 36 uur per week, voor een periode van 10 maanden. 

Functieomschrijving

In de vertaling van de visie van onze opdrachtgever naar het handelen van de organisatie in het hier en nu, zijn samenhang en samenwerking van steeds groter belang.
Het gaat om de implementatie van deze visie in werkwijzen en cultuur en daarmee verbonden de doorontwikkeling en uitwerking van de organisatiestructuur. Het sociaal domein is continue in beweging en kent actuele, urgente vraagstukken.

In de verdere versterking van het sociaal domein ligt de prioriteit bij een aantal inhoudelijke vraagstukken en bij de kostenbeheersing en verbetering van de effectiviteit. Ook de structuur van het sociaal domein is aan herijking toe.

De belangrijkste opgaven zijn:

 • Op de inhoud is voor de korte termijn het herstel van bestaanszekerheid na de coronacrisis een belangrijk onderwerp.
 • Daarnaast is het van groot belang dat de samenwerking wordt versterkt tussen het sociaal domein en het fysieke en veiligheidsdomein. Het vertalen van de betekenis en doorwerking van de vastgestelde visie naar beleid, programma’s en projecten in het sociaal domein is een belangrijke opgave voor de komende maanden.
 • De bestuurlijke dialoog m.n. met de 3 portefeuillehouders moet worden versterkt en verbeterd. Daarnaast verdient het formuleren van een advies aan een volgende coalitie gerichte aandacht.
 • In de komende periode dienen de oplossingsrichtingen v.w.b. de kostenbeheersing te worden uitgewerkt en aan het bestuur ter besluitvorming te worden voorgelegd. De kostenbeheersing is onder gebracht in een apart programma en hiervoor is een programmamanager aangetrokken die – in afstemming met het hoofd sociaal domein en in samenwerking met de senior adviseur bedrijfsvoering – de onderdelen uitwerkt, de besluitvorming coördineert en de besluiten gaat implementeren in de organisatie.
 • De organisatie van het Sociaal Domein is aan herijking toe. In nauwe samenwerking met een senior adviseur organisatie ontwikkeling zal je een analyse uitvoeren van de huidige organisatiestructuur & werkwijzen en voorstellen doen aan het DT voor de organisatie ontwikkeling in het licht van vastgestelde visie. Deze voorstellen dienen betrekking te hebben op de structuur maar ook op de sturing, rollen, taken en verantwoordelijkheden alsmede op samenwerkingsrelaties binnen en buiten het sociaal domein. Een eerste voorstel voor een nieuwe structuur van het sociaal domein dient na 4 maanden gereed te zijn.
 • In regionaal verband speelt de gemeente een belangrijke rol als centrumgemeente, met betrekking tot jeugdhulp (gemeenschappelijke regeling). Hier vindt de regionaal gebundelde inkoop van jeugdtaken plaats. Met het oog op een nieuwe ronde (meer resultaatgerichte) jeugdzorg contractering in 2022 zorgt het hoofd Sociaal domein voor een goede vertegenwoordiging van de gemeente in deze gemeenschappelijke regeling op alle niveaus.

Functie-eisen

De opdrachtgever stelt de volgende opleidings- en ervaringseisen:

 • Een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau.
 • Aantoonbare ervaring met (de ontwikkeling van) interdisciplinaire samenwerking.
 • Aantoonbare werkervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving in de afgelopen 3 jaar.
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan in de afgelopen 5 jaar met organisatieveranderingen.
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan in de afgelopen 3 jaar in het sociaal domein.
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als afdelingshoofd binnen een gemeente in de afgelopen 5 jaar.

Gewenste competenties:

 • Je bent een stevige, gezaghebbende en ervaren interimmanager, met gevoel voor mensen.
 • Je bent zichtbaar, actief en benaderbaar vanuit de organisatie, het bestuur en de stad / regio.
 • Je bent daadkrachtig, resultaatgericht en flexibel.
 • Je hebt aantoonbaar affiniteit met de voor deze gemeente spelende vraagstukken en de onderwerpen uit jouw portefeuille.
Deel deze pagina:
Print deze pagina: