Zoeken

Generic filters
Exact matches only

Interim-jurist vacature

Governance Jurist

Deze vacature is reeds vervuld.Bekijk alle openstaande vacatures

Ben jij een Governance Jurist en ben je beschikbaar vanaf maart voor 24 tot 32 uur per week? Lees dan snel verder! De opdracht is voor de duur van 10 maanden, met optie tot verlenging.

Functieomschrijving

Deze organisatie is in transitie om tot een opgavegerichte organisatie te komen. De structuur van deze organisatie is onder andere opgenomen in een nieuwe organisatieregeling, welke op 31 januari jl. is vastgesteld en met ingang van 1 maart 2023 in werking treedt. Kernuitgangspunten daarbij zijn de splitsing van de arbeidscapaciteit enerzijds en de uitvoering van de inhoudelijke Opgaven anderzijds, de afschaffing van de bestaande afdelings- en bureaustructuur en de organisatie van alle taken van deze organisatie in Opgaven en Opdrachten.

De in de organisatieregeling neergelegde uitgangspunten zullen verder worden toegelicht en uitgewerkt in zogenoemde Werkingsprincipes, die door het Directieteam van de organisatie vastgesteld zullen worden. Een concept daarvoor verkeert in een ver gevorderd stadium. Naast de Organisatieregeling en de Werkingsprincipes zijn ook een op de nieuwe organisatie afgestemde Mandaatregeling en een Budgethoudersregeling tot stand gebracht. Ook deze beide zijn op 31 januari jl. vastgesteld en treden met ingang van 1 maart 2023 in werking.

Het proces om tot de genoemde organisatieverandering te komen, heeft zich tot op heden toegespitst op visieontwikkeling. Deze is juist de afgelopen tijd in een
stroomversnelling gekomen en recentelijk afgerond. Het verloop van het proces heeft gemaakt dat nog niet voldoende voorgesorteerd kon worden op het feitelijke proces van invoering van de nieuwe organisatiestructuur. Nu bestuurlijke besluitvorming omtrent de nieuwe organisatie heeft plaatsgevonden, dient uitrol daarvan nu op zo kort mogelijke termijn aan te vangen. Punt op de horizon is, dat dit per 1 januari 2024 geheel zijn beslag gekregen dient te hebben.
In het verdere implementatieproces -via een overgangssituatie gedurende het kalenderjaar 2023- naar een conform de regelingen ingerichte en werkzame organisatie zal vanuit de organisatie brede vraag ontstaan naar juridische ondersteuning daarbij.

Nu binnen de Opdracht Juridische Zaken daarvoor geen capaciteit kan worden vrijgemaakt, wordt externe juridische ondersteuning aangezocht. Opdracht daarbij is dit proces en de gehele organisatie daarbij in de meest ruime zin juridisch te ondersteunen en te begeleiden. De belangrijkste werkzaamheden in dat kader bevatten onder andere: 

  • Het bewaken van de juiste implementatie van de in de regelingen vastgelegde uitgangspunten (compliance);
  • het uitdragen van, het geven van voorlichting over, en het dienen als vraagbaak voor de juridisch relevante componenten van het nieuwe organisatiemodel;
  • het signaleren van onvoorziene (juridische) knelpunten bij de implementatie van het nieuwe organisatiemodel en het leveren van een bijdrage aan oplossingen daarvoor;
  • het juridisch adviseren van de diverse nieuw te vormen functies en gremia m.b.t. tot juridisch-organisatietechnische aspecten.

Functie-eisen

De opdrachtgever stelt de volgende eisen aan de kandidaat:

  • afgeronde WO studie rechten;
  • je hebt minimaal 5 jaar ervaring met juridische governance vraagstukken in grote complexe overheidsorganisaties;
  • je hebt aantoonbare kennis en ervaring met implementatie van (organisatie)regelingen;
  • je hebt aantoonbare ervaring in het geven van presentaties en het optreden als gespreksleider;
  • je hebt kennis en ervaring met de inrichting en uitvoering van mandaat- en budgethoudersregelingen zijn daarbij nadrukkelijke pre;
  • je hebt ervaring als jurist bij een provincie (pre).
Deel deze pagina:
Print deze pagina: