Zoeken

Generic filters
Exact matches only

Referentieprojecten

Interim-privacyjuristen voor uiteenlopende overheidsorganisaties

Zoekt u een interim-privacyjurist? Vijverberg levert regelmatig privacyjuristen en privacyofficers op interim-basis. Wij zorgen voor de goede match.

Tijdelijke Functionaris Gegevensbescherming

Voor een gemeente heeft een privacyadviseur van Vijverberg Interim toezicht gehouden op de verdere ontwikkeling en implementatie van de privacyregelgeving waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Er werd de laatste hand gelegd aan het verwerkingsregister en getoetst of de wijze van verwerking voldoet aan de eisen van de AVG. Ook heeft de adviseur toezicht gehouden op de Privacy Impact Assessments en adviezen gegeven over de te nemen maatregelen. Het protocol voor het melden van datalekken werd aangescherpt en er werd advies uitgebracht over de stappen die verder nog moeten worden gezet om aan de AVG te voldoen.

Inzet interim-privacyfunctionaris bij grote gemeente in de Randstad

De gemeente Zoetermeer bereidt zich voor op de Europese privacyverordening, Vijverberg Interim zorgt voor een interim-privacyfunctionaris die het project voor implementatie van de AVG op zich neemt en daarnaast de gemeente praktisch adviseert over concrete privacyvraagstukken.

Vijverberg Interim levert een ervaren privacyjurist die kennis van het privacyrecht goed weet te combineren met voor de gemeente relevante wetgeving zoals de Participatiewet, WMO, Jeugdwet. De jurist adviseert over juridische vraagstukken in o.a. het sociale domein en het veiligheidsdomein. Ook helpt de jurist de gemeente bij het opstellen en uitvoeren van een actieplan voor implementatie van de AVG. De jurist fungeerde als sparringpartner en adviseur voor het hoofd Juridische Zaken.

Interim privacy officer bij een politiekorps

Door de overstap van de privacy officer van een politiekorps naar een andere functie, moet de vacature van privacy officer tijdelijk vervuld worden. Vijverberg Interim biedt een jurist aan met kennis van de bij de politie relevante wetgeving.

De jurist handelt voortvarend een groot aantal informatieverzoeken van burgers, instanties en overheden af. De verzoeken worden getoetst aan de Wet politiegegevens, de Wet openbaarheid van bestuur en/of de Wet bescherming persoonsgegevens. Daarnaast adviseert de interim-jurist over alle vragen en aangelegenheden die met privacy te maken hebben.

Interim-jurist privacy aan de slag bij landelijke toezichthouder

Een landelijke toezichthouder zoekt een privacy jurist die wordt ingezet om een reglement uit te werken dat uitvoering geeft aan de wettelijke vereisten voor de gegevensuitwisseling.

Vijverberg Interim levert voor een periode van drie maanden gedurende enkele dagen per week een goed ingevoerde jurist. Hij schrijft een reglement dat door de raad van bestuur wordt vastgesteld en gepubliceerd in de Staatscourant. Op verzoek verzorgt de privacy jurist de verdere uitwerking en implementatie van de Wet bescherming persoonsgegevens. Zo wordt een netwerk van contactpersonen ingericht, worden trainingen verzorgd en wordt een interne toezichthouder benoemd.