Zoeken

Generic filters
Exact matches only

Referentieprojecten

Interim-juristen privaatrecht-bestuursrecht bieden uitkomst

Zoekt u een interim-jurist privaatrecht / bestuursrecht? Wij leveren regelmatig juristen op interim-basis en zorgen voor de goede match.

Senior juridisch adviseur voor de afdeling Juridisch Zaken, Erasmus Universiteit Rotterdam

Als tijdelijke ondersteuning voor de afdeling Juridische Zaken is de Erasmus Universiteit op zoek naar een ervaren, breed georiënteerde jurist met accent op het privaatrecht. Vijverberg levert een geschikte kandidaat. De jurist behandelt niet alleen privaatrechtelijke kwesties maar ook bestuursrechtelijke zaken en voert op dat terrein zowel schriftelijk als mondeling verweer bij de bezwarencommissie.

Tijdelijke ondersteuning van juridisch controller door jurist met kennis van zowel privaatrecht als bestuursrecht

Vanwege een tekort aan capaciteit heeft een gemeente, totdat een structurele oplossing is gevonden, behoefte aan ondersteuning van de juridisch controller.

Vanwege de brede inzetbaarheid wordt gekozen voor een jurist van Vijverberg interim met kennis van zowel bestuursrecht als privaatrecht.  De werkzaamheden van de jurist hebben namelijk betrekking op alle taakvelden van de gemeente en zijn zowel bestuursrechtelijk als privaatrechtelijk van aard. De activiteiten lopen uiteen en betreffen onder meer het adviseren van de verschillende afdelingen over bestuurlijke en juridische aangelegenheden en het ondersteunen van de verschillende afdelingen in bezwaar- en beroepsprocedures.

Tijdelijk extra juridische ondersteuning voor afdeling Juridische Aangelegenheden en Bestuursondersteuning

Een gemeente is vanwege een tijdelijk tekort aan capaciteit en in afwachting van het in dienst nemen van een nieuwe senior jurist op de afdeling op zoek naar een breed en direct inzetbare jurist die de organisatie kan adviseren in bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke kwesties.

De werkzaamheden die de door Vijverberg Interim geleverde senior jurist verricht, zijn zeer uitlopend en hebben onder meer betrekking op het gebied van aanbestedingsrecht, contractenrecht, de Wet openbaarheid van bestuur, subsidierecht en de Wet bescherming persoonsgegevens. De samenwerking met de jurist van Vijverberg Interim wordt als zeer plezierig ervaren. In korte tijd wordt er veel werk verzet en uitstekende kwaliteit geleverd.

Interim-jurist privaatrecht én bestuursrecht voor ondersteuning juridisch cluster

Een gemeente is wegens onderbezetting op zoek naar een senior jurist die direct inzetbaar is.

De werkzaamheden zijn zowel privaatrechtelijk als bestuursrechtelijk van aard. Daarnaast wordt de jurist van Vijverberg Interim steeds meer ingezet voor multidisciplinaire en politiek gevoelige dossiers, waarbij enige afstand tot de gemeentelijke organisatie goed van pas komt. Vervolgens verricht en implementeert de jurist van Vijverberg Interim verschillende interne controleonderzoeken, die ertoe leiden dat de juridische kwaliteit van de gehele organisatie wordt verhoogd. Uiteindelijk is kennis en ervaring overgedragen en verankerd binnen de gemeentelijke organisatie.

Tijdelijke inzet stafjurist met brede kennis bestuurs- en privaatrecht voor omgevingsdienst

In verband met een zwangerschaps- en bevallingsverlof is er bij de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland behoefte aan een ervaren en zelfstandig functionerend stafjurist.

Een jurist van Vijverberg Interim ondersteunt gedurende vier maanden twee dagen per week de organisatie door advisering aan zowel bestuur, directeur, managementteam als aan collega’s. De werkzaamheden richten zich op het opstellen van dienstverleningsovereenkomsten, het evalueren en aanpassen van de gemandateerde bevoegdheden, de ondermandatering, het behandelen van klachten van bewoners als klachtencoördinator en algemene juridische advisering op zowel bestuursrechtelijk als privaatrechtelijk gebied. De samenwerking tussen de Omgevingsdienst en Vijverberg Interim wordt van beide kanten als positief ervaren.