Zoeken

Generic filters
Exact matches only

Referentieprojecten

Interim-juristen arbeidsrecht en ambtenarenrecht voor uiteenlopende opdrachten

Zoekt u een interim-jurist arbeidsrecht of ambtenarenrecht? Vijverberg levert regelmatig op interim-basis juristen arbeids- en ambtenarenrecht aan overheidsorganisaties.

Interim-jurist arbeidsrecht met kennis van onderwijsregelgeving behartigt personeelsdossiers

De juridisch medewerker van brancheorganisatie voor basisscholen is met zwangerschapsverlof. Vijverberg Interim vervangt de medewerkster in deze periode, zodat de personeelsdossiers van de basisscholen goed worden behartigd.

Vijverberg Interim is thuis in de specifieke onderwijsregelgeving. Dit geldt voor de verschillende CAO’s die in de onderwijssector gehanteerd worden, zoals de CAO PO, de CAO VO en de CAO BVE, maar ook de specifieke CAO’s voor universiteiten (CAO NU) en de CAO HBO. Door onze specialistische kennis van dit vakgebied zijn wij in staat vanaf dag één dossiers over te nemen en in goede banen te leiden.

Interim-jurist arbeidsrecht / ambtenarenrecht flexibel aan de slag bij provincie

Een provincie heeft behoefte aan juridische ondersteuning in verband met een zwangerschapsverlof en een vacature. Er wordt gekozen voor een kandidaat van Vijverberg Interim die de provinciale regelgeving kent en goed thuis is in een provinciale organisatie.

De jurist gaat ad interim gedurende enkele dagen per week aan de slag en is afhankelijk van de behoefte van de provincie flexibel inzetbaar. De jurist adviseert de personeelsadviseurs en leidinggevenden over alle zich voordoende en uiteenlopende rechtspositionele kwesties en vertegenwoordigt de provincie in bezwaar- en beroepsprocedures.

Interim-jurist direct inzetbaar als adviseur arbeidsrecht bij rijksonderdeel

Een rijksonderdeel heeft in verband met het vertrek van een senior rechtspositieadviseur behoefte aan vervangende juridische expertise. Ook bestaat de wens enkele junior juristen bij te scholen op het gebied van het ambtenarenrecht.

Er wordt gekozen voor het inzetten van een senior interim-jurist van Vijverberg Interim die direct inzetbaar is vanwege de ruime kennis van het ambtenarenrecht en de regelgeving bij het rijk en de ervaring met advisering binnen een complexe ambtelijke organisatie. De interim-jurist adviseert het management en decentrale personeelsadviseurs over uiteenlopende zaken, waaronder reorganisaties, voert verweer in bezwaar- en beroepszaken, fungeert als vraagbaak voor de andere rechtspositieadviseurs en verzorgt themabijeenkomsten met de junior rechtspositieadviseurs om hun kennis op het gebied van ambtenarenrecht te vergroten. Als in de loop van het jaar blijkt dat wederom behoefte bestaat aan een interim-jurist in verband met vervanging tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof, kiest de opdrachtgever opnieuw voor een interim-jurist van Vijverberg.

Arbeidsjurist voor langdurige en intensieve interim-opdracht bij Bestuursdienst gemeente Rotterdam

De Bestuursdienst van gemeente Rotterdam heeft behoefte aan een zelfstandige senior adviseur ambtenarenrecht die gevoel heeft bij de interne verhoudingen en de bestuurlijke gevoeligheden die horen bij deze dienst.

Vijverberg Interim draagt een kandidaat aan die zich snel thuis maakt binnen de organisatie en op proactieve wijze personeelsadviseurs, managers en directeuren bijstaat met raad en daad. Ook worden verschillende bezwaarprocedures opgepakt en afgerond. De tijdelijke klus mondt uit in een langdurige en intensieve interim-opdracht tot plezier van zowel adviseur als opdrachtgever.

Reactie van opdrachtgever:

Stevige juridische kennis, behoudend maar niet conservatief, creatief maar behoedt managers en directeuren voor glad ijs

Politie huurt jurist arbeidszaken in via Vijverberg Interim

Een politieorganisatie heeft regelmatig behoefte aan externe juridische ondersteuning. In verband met de hoge werkdruk huurt de opdrachtgever een Jurist Arbeidszaken via Vijverberg Interim in.

De jurist handelt als secretaris van de bezwaren adviescommissie HRM zelfstandig procedures af op het gebied van ongeschiktheidsontslag en disciplinaire zaken. Ook adviseert de jurist over complexe vraagstukken in grotere processen en stelt maatwerkbesluiten op.

Senior adviseurs ambtenarenrecht voor politiekorps

Een politiekorps heeft behoefte aan een aantal direct inzetbare juristen die reguliere bezwaar- en beroepszaken kunnen behandelen. Ook moeten zij kunnen adviseren over disciplinaire zaken en complexere juridische vraagstukken.

Vijverberg Interim levert een aantal senior adviseurs die gedurende een aantal dagen per week bij de opdrachtgever gedetacheerd worden. De adviseurs hebben kennis van en ervaring met de regelgeving van de politie zodat zij de zaken zelfstandig kunnen behandelen en de korpsleiding en leidinggevenden deskundig van advies kunnen dienen. Zij adviseren onder meer over disciplinaire kwesties, bezwaar- en beroepszaken, voeren het verweer bij de bezwarencommissie, rechtbank en Centrale Raad van Beroep en adviseren over beslissingen op bezwaar. Omdat de functie van coördinator bezwaar- en beroepszaken vacant komt, levert Vijverberg Interim ook tijdelijk een coördinator. De inzet van de juristen is flexibel en wordt naarmate de behoefte afneemt door aanstelling van eigen juristen, langzaam afgebouwd.