Zoeken

Generic filters
Exact matches only

Referentieprojecten

Interim-juristen breed inzetbaar op afdeling Juridische Zaken

Zoekt u een interim-jurist voor uw afdeling Juridische Zaken? Vijverberg levert regelmatig breed inzetbare juristen op interim-basis.

Interim-jurist biedt oplossing voor afdeling Juridische Zaken

Een gemeente is op zoek naar een jurist die de afdeling Juridische Zaken kan ondersteunen vanwege een tijdelijk capaciteitsgebrek.

Vijverberg Interim levert een kandidaat die gedurende elf maanden bestuursrechtelijke werkzaamheden verricht. De werkzaamheden betreffen onder meer het herzien van gemeentelijke regelgeving en het optreden als secretaris van de bezwaarschriftencommissie. Als secretaris behandelt de jurist bezwaarschriften op uiteenlopende bestuursrechtelijke gebieden. Hij bereidt de zaken voor, woont de hoorzittingen bij en stelt de commissieadviezen op.

Juridisch interim-manager voor opzetten afdeling Juridische Zaken

Na een reorganisatie zoekt de Kansspelautoriteit een ervaren juridisch interim-manager om de nieuw gevormde afdeling Juridische Zaken & Ontwikkeling in te richten en tijdelijk aan te sturen. Vijverberg Interim zorgt voor de inzet van een juridisch manager met veel ervaring met verandertrajecten bij overheidsinstellingen.

Bij de nieuwe afdeling zijn meerdere functies belegd, waaronder: juridische zaken, bestuursondersteuning, marktonderzoek en informatiemanagement. De interim-manager zorgt voor het inrichten van de nieuwe afdeling door de behoeften van de organisatie te inventariseren en deze te vertalen naar de afdeling (‘van buiten naar binnen’). Vervolgens heeft hij samen met de medewerkers van de afdeling een inrichtingsplan geschreven. Hierdoor zijn niet alleen de doelstellingen en de werkwijze van de afdeling verbonden aan de organisatiedoelstellingen, maar is tevens een hechte nieuwe afdeling ontstaan. Naast het opzetten en aansturen van de nieuwe afdeling, heeft de interim-manager tevens bijgedragen aan de ontwikkeling van de verschillende bij de afdeling belegde functies en (als MT-lid) aan het jaarplan van de Kansspelautoriteit.

Vanwege een tekort aan capaciteit is een gemeente op zoek naar een breed inzetbare jurist die de algemeen medewerker juridische zaken tijdelijk kan ondersteunen.

De werkzaamheden die de door Vijverberg Interim geleverde jurist verricht, betreffen onder meer het toetsen, ontwerpen en herzien van gemeentelijke regelgeving en het adviseren van de verschillende afdelingen over regelgeving. Daarnaast doen zich andere werkzaamheden van bestuurlijke en juridische aard voor, zoals het adviseren over mandaat, de tekst van beschikkingen, het verschil tussen privaatrechtelijke en publiekrechtelijke bevoegdheden en (subsidie)overeenkomsten.

Juridisch adviseur ad interim voor de afdeling Juridische Zaken

Een gemeente zoekt een externe jurist om de functie van juridisch adviseur op de afdeling Juridische Zaken tijdelijk in te vullen.

Vijverberg Interim levert voor een periode van zeven maanden gedurende enkele dagen per week een goed ingevoerde jurist. Hij wordt onder meer als projectleider belast met de totstandkoming van de nieuwe APV, hij coördineert de ambtelijke voorbereidingen ter implementatie van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, verzorgt het secretariaat van de commissie bezwaarschriften, adviseert het gemeentebestuur en de vakafdelingen op bestuursrechtelijk gebied en houdt zich bezig met de invoering en ontwikkeling van juridisch kwaliteitsbeleid.

Tijdelijke ondersteuning voor de juridische afdeling van de PUR

Een jurist van Vijverberg Interim biedt ondersteuning aan de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) voor de afhandeling van bezwaarschriften en het opstellen van verweerschriften.

De PUR voert wetten uit die financiële ondersteuning bieden aan oorlogsgetroffenen van de Tweede Wereldoorlog in Nederland en Nederlands-Indië. Bij de behandeling van bezwaarschriften kunnen er sociale, medische en financiële zaken worden onderscheiden. Het kan nodig zijn dat in de bezwaarprocedure ten aanzien van de sociale zaken nader historisch onderzoek wordt gedaan naar oorlogsgebeurtenissen die naar voren zijn gebracht. Daarvoor kan de jurist terecht in de archieven en documentatie die bij het bestuursorgaan aanwezig zijn of kan extern om informatie worden gevraagd. Voor de medische zaken vraagt de jurist schriftelijk medisch advies aan het intern medisch bureau. De jurist houdt de hoorzittingen zelfstandig of samen met een lid van de Raadskamer. Voor de oorlogsgetroffenen kan dit erg zwaar zijn, omdat zij soms ervaringen van meer dan zestig jaar geleden voor het eerst vertellen. Naar aanleiding van de hoorzitting maakt de jurist een gespreksverslag. Betrokkenen kunnen hierop nog reageren. Daarna wordt het advies opgesteld. Nadat op het advies is beslist, stelt de jurist de beslissing op bezwaar op. Alle stukken die de jurist opstelt, worden eerst door een collega geverifieerd voordat ze worden beslist door een mandataris. Verder verricht de jurist ook enkele administratieve werkzaamheden.

Opmerking van de opdrachtgever:

De opdracht is goed vervuld. De medewerker van Vijverberg Interim draaide goed mee met onze medewerkers en leverde deugdelijk werk af.