Zoeken

Generic filters
Exact matches only

Referentieprojecten

Interim-jurist klachtenafhandeling biedt uitkomst

Zoekt u een interim-jurist klachtenafhandeling? Wij kunnen een ervaren jurist op interim-basis leveren.

Interim-jurist behandelt klachten voor Gemeentelijke Ombudsman

Bij de Gemeentelijke Ombudsman kunnen burgers klachten indienen over de gemeente in de ruimste zin van het woord. Door capaciteitsgebrek ontstaat bij de Ombudsman tijdelijk behoefte aan de inzet van een jurist.

Vijverberg Interim levert een ervaren jurist die zelfstandig de klachten af kan handelen. De klachten hebben betrekking op bijvoorbeeld het niet reageren door de gemeente op brieven van burgers, het niet nakomen van vermeende gedane beloften, het afvalstoffenbeleid, het parkeerbeleid en het niet handhaven van vermeende illegale situaties. De jurist van Vijverberg Interim behandelt de klachten door gesprekken te voeren met zowel de burger als de gemeente, stukken op te vragen en kritische vragen te stellen. Uiteindelijk stelt de jurist een rapport op, waarin wordt geoordeeld of de gemeente de burger behoorlijk dan wel niet behoorlijk behandelde.