Zoeken

Search
Generic filters
Exact matches only

ISO- en NEN-certificering

Vijverberg Interim B.V. is op het gebied van kwaliteit en milieu en voor haar salaris- en fiscale administratie ISO-en NEN-gecertificeerd.

ISO 9001 certificaat

Om de missie en kwaliteitsdoelstellingen van Vijverberg Interim te realiseren, is een hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening noodzakelijk. De kwaliteit van de producten en diensten in relatie tot de prijs, is in grote mate bepalend voor opdrachtgevers om voor Vijverberg Interim te kiezen. Het beleid van Vijverberg Interim is gericht op continue verbetering van de processen om de kwaliteit van de producten en diensten zeker te stellen en te verbeteren en de efficiency te optimaliseren.

ISO 14001 certificaat

Ook Vijverberg Interim gaat voor een beter milieu. Hoewel onze activiteiten een geringe negatieve invloed hebben op het milieu, zijn wij alert op milieuaspecten zoals het energieverbruik. Vijverberg Interim streeft op basis van de uitgevoerde inventarisatie van de milieubelasting naar het reduceren van het energieverbruik. Het energieverbruik van apparatuur wordt betrokken bij het inkoopbeleid.

NEN 4400-1 certificaat

Vijverberg Interim beschikt voor haar salaris- en fiscale administratie (loonbelasting en omzetbelasting) in verband met het ter beschikking stellen van juristen en andere professionals over het SNA-keurmerk. De administratie van Vijverberg Interim wordt tweemaal per jaar door onafhankelijke auditor VRO doorgelicht aan de hand van de normen van NEN 4400-1. U kunt het certificaat raadplegen in het register op www.normeringarbeid.nl.